Bài giảng môn Luyện từ và câu Lớp 3 - Bài: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy

Con người đã làm gì để thiên nhiên đẹp thêm, giàu thêm?

M: Con người xây dựng nhà cửa, lâu đài.

+ Xây dựng nhà máy, xí nghiệp, công trường, chế tạo ra máy bay, tàu thủy, tàu du hành vũ trụ,

+ Xây dựng trường học, bệnh viện, trạm xá , khu vui chơi giải trí, cung văn hoá,

+ Gieo trồng các cây lương thực, thực phẩm, cây ăn quả, cây hoa, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm,

+Nạo vét kênh rạch, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật quý hiếm, giữ sạch bầu không khí,

 

ppt26 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 26/10/2021 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Luyện từ và câu Lớp 3 - Bài: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Moân: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩyLuyện từ và câu :Em hãy đọc một đoạn văn ngắn (từ 4-5 câu) trong đó có sử dụng phép nhân hóa để tả bầu trời buổi sớm hoặc tả một vườn cây.Kiểm tra bài cũLuyện từ và câu :Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về thiên nhiên Dấu chấm, dấu phẩy.Bài 1Theo em, thiên nhiên đem lại cho con người những gì?M:cây cối, biển cả,M:mỏ than, mỏ dầu,hoa lá,rừng núi,sông ngòi,ao hồ,thực phẩm nuôi sống con người(gạo, lạc, đỗ, rau, quả, cá, tôm)a) Trênmặt đấtb) Tronglòng đấtmuông thú,Trên mặt đấtcây cối,hoa lárừng, núisông suối biển hồLuyện từ và câu :Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về thiên nhiên Dấu chấm, dấu phẩy.Bài 1Theo em, thiên nhiên đem lại cho con người những gì?M:cây cối, biển cả,M:mỏ than, mỏ dầu,hoa lá,rừng núi,muông thú,sông ngòi,ao hồ,thực phẩm nuôi sống con người,(gạo, lạc, đỗ, rau, quả, cá, tôm)a) Trênmặt đấtb) Tronglòng đất muông thúLuyện từ và câu :Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về thiên nhiên Dấu chấm, dấu phẩy.Bài 1Theo em, thiên nhiên đem lại cho con người những gì?M:cây cối, biển cả,M:mỏ than, mỏ dầu,hoa lá,rừng núi,muông thú,sông ngòi,ao hồ,thực phẩm nuôi sống con người,(gạo, lạc, đỗ, rau, quả, cá, tôm)a) Trênmặt đấtb) Tronglòng đấtThực phẩm nuôi sống con ngườiLuyện từ và câu :Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về thiên nhiên Dấu chấm, dấu phẩy.Bài 1Theo em, thiên nhiên đem lại cho con người những gì?M:cây cối, biển cả,M:mỏ than, mỏ dầu,hoa lá,rừng núi,muông thú,sông ngòi,ao hồ,thực phẩm nuôi sống con người,(gạo, lạc, đỗ, rau, quả, cá, tôm)mỏ vàng,mỏ sắt,mỏ đồng,kim cương,đá quý,a) Trênmặt đấtb) Tronglòng đấtDưới lòng đấtmỏ vàngmỏ thanmỏ sắtmỏ dầumỏ đồngLuyện từ và câu :Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về thiên nhiên Dấu chấm, dấu phẩy.Bài 1Theo em, thiên nhiên đem lại cho con người những gì?M:cây cối, biển cả,M:mỏ than, mỏ dầu,hoa lá,rừng núi,muông thú,sông ngòi,ao hồ,thực phẩm nuôi sống con người,(gạo, lạc, đỗ, rau, quả, cá, tôm)mỏ vàng,mỏ sắt,mỏ đồng,kim cương,đá quý,a) Trênmặt đấtb) Tronglòng đấtDưới lòng đấtkim cương đá quýLuyện từ và câu:Bài 2Con người đã làm gì để thiên nhiên đẹp thêm, giàu thêm?M: Con người xây dựng nhà cửa, lâu đài.+ Xây dựng nhà máy, xí nghiệp, công trường, chế tạo ra máy bay, tàu thủy, tàu du hành vũ trụ, Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về thiên nhiên Dấu chấm, dấu phẩy.+ Gieo trồng các cây lương thực, thực phẩm, cây ăn quả, cây hoa, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm,+ Xây dựng trường học, bệnh viện, trạm xá , khu vui chơi giải trí, cung văn hoá,+Nạo vét kênh rạch, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật quý hiếm, giữ sạch bầu không khí,Luyện từ và câu:Bài 2Con người đã làm gì để thiên nhiên đẹp thêm, giàu thêm?M: Con người xây dựng nhà cửa, lâu đài.+ Xây dựng nhà máy, xí nghiệp, công trường, chế tạo ra máy bay, tàu thủy, tàu du hành vũ trụ, Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về thiên nhiên Dấu chấm, dấu phẩy.+ Gieo trồng các cây lương thực, thực phẩm, cây ăn quả, cây hoa, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm,+ Xây dựng trường học, bệnh viện, trạm xá , khu vui chơi giải trí, cung văn hoá,+Nạo vét kênh rạch, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật quý hiếm, giữ sạch bầu không khí,Luyện từ và câu:Bài 2Con người đã làm gì để thiên nhiên đẹp thêm, giàu thêm?M: Con người xây dựng nhà cửa, lâu đài.+ Xây dựng nhà máy, xí nghiệp, công trường, chế tạo ra máy bay, tàu thủy, tàu du hành vũ trụ, Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về thiên nhiên Dấu chấm, dấu phẩy.+ Gieo trồng các cây lương thực, thực phẩm, cây ăn quả, cây hoa, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm,+ Xây dựng trường học, bệnh viện, trạm xá , khu vui chơi giải trí, cung văn hoá,+Nạo vét kênh rạch, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật quý hiếm, giữ sạch bầu không khí,Thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2015Luyện từ và câu:Bài 2Con người đã làm gì để thiên nhiên đẹp thêm, giàu thêm?M: Con người xây dựng nhà cửa, lâu đài.+ Xây dựng nhà máy, xí nghiệp, công trường, chế tạo ra máy bay, tàu thủy, tàu du hành vũ trụ, Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về thiên nhiên Dấu chấm, dấu phẩy.+ Gieo trồng các cây lương thực, thực phẩm, cây ăn quả, cây hoa, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm,+ Xây dựng trường học, bệnh viện, trạm xá , khu vui chơi giải trí, cung văn hoá,+Nạo vét kênh rạch, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật quý hiếm, giữ sạch bầu không khí,Luyện từ và câu:Từ ngữ về thiên nhiên Dấu chấm, dấu phẩy.Bài 2Con người đã làm gì để thiên nhiên đẹp thêm, giàu thêm?M: Con người xây dựng nhà cửa, lâu đài.+Xây dựng nhà máy, xí nghiệp, công trường, chế tạo ra máy bay, tàu thủy, tàu du hành vũ trụ, + Gieo trồng các cây lương thực, thực phẩm, cây ăn quả, cây hoa, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm,+ Xây dựng trường học, bệnh viện, trạm xá , khu vui chơi giải trí, cung văn hoá,+Nạo vét kênh rạch, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật quý hiếm, giữ sạch bầu không khí,Luyện từ và câu:Từ ngữ về thiên nhiên Dấu chấm, dấu phẩy.Bài 3	a) Em chọn dấu chấm hay dấu phẩy để điền vào mỗi ô trống?Trái đất và mặt trời Tuấn lên bảy tuổi em rất hay hỏi một lần em hỏi bố: -Bố ơi, con nghe nói trái đất quay xung quanh mặt trời. Có đúng thế không bố? - Đúng đấy con ạ! – Bố Tuấn đáp. - Thế ban đêm không có mặt trời thì sao?.,.,Luyện từ và câu:Từ ngữ về thiên nhiên Dấu chấm, dấu phẩy.Bài 3	b) Chép lại bài văn trên cho đúng chính tả:Trái đất và mặt trời Tuấn lên bảy tuổi. Em rất hay hỏi . Một lần, em hỏi bố: -Bố ơi, con nghe nói trái đất quay xung quanh mặt trời. Có đúng thế không bố? - Đúng đấy, con ạ! – Bố Tuấn đáp. - Thế ban đêm không có mặt trời thì sao?Luyện từ và câu:Từ ngữ về thiên nhiên Dấu chấm, dấu phẩy. Bài 3	b) Chép lại bài văn trên cho đúng chính tả:Trái đất và mặt trời Tuấn lên bảy tuổi. Em rất hay hỏi . Một lần, em hỏi bố: -Bố ơi, con nghe nói trái đất quay xung quanh mặt trời. Có đúng thế không bố? - Đúng đấy, con ạ! – Bố Tuấn đáp. - Thế ban đêm không có mặt trời thì sao?Bài 2Con người đã làm gì để thiên nhiên đẹp thêm, giàu thêm?M: Con người xây dựng nhà cửa, lâu đài.+Xây dựng nhà máy, xí nghiệp, công trường, chế tạo ra máy bay, tàu thủy, tàu du hành vũ trụ, + Gieo trồng các cây lương thực, thực phẩm, cây ăn quả, cây hoa, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm,+ Xây dựng trường học, bệnh viện, trạm xá , khu vui chơi giải trí, cung văn hoá,+Nạo vét kênh rạch, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật quý hiếm, giữ sạch bầu không khíTheo em, thiên nhiên đem lại cho con người những gì?M:cây cối, biển cả, hoa lá, rừng núi, muông thú, Sông ngòi, ao hồ, thực phẩm nuôi sống con người (gạo, lạc, đỗ, rau, quả, cá, tôm, )M:mỏ than, mỏ dầu,mỏ vàng, mỏ sắt, kim cương, đá quý, a) Trênmặt đấtb) Tronglòng đấtBài 1a) Em chọn dấu chấm hay dấu phẩy để điền vào mỗi ô trống?Trái đất và mặt trời Tuấn trên bảy tuổi . em rất hay hỏi . một lần , em hỏi bố: -Bố ơi, con nghe nói trái đất quay xung quanh mặt trời. Có đúng thế không bố? - Đúng đấy , con ạ! – Bố Tuấn đáp. - Thế ban đêm không có mặt trời thì sao?Luyện từ và câuTừ ngữ về thiên nhiên Dấu chấm, dấu phẩy.(Xem sách trang 134)XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_luyen_tu_va_cau_lop_3_bai_mo_rong_von_tu_thien.ppt