Bài giảng môn Mĩ thuật Lớp 4 - Chủ đề: Chúng em với thế giới động vật - Phạm Thị Việt Bình

CÂU HỎI THẢO LUẬN

 Con đã chuẩn bị những vật liệu gì?

 Suy nghĩ vật liệu con chuẩn bị phù hợp với bộ phận nào của con vật?

 Thích hợp với con vật nào?

 

ppt8 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 380 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Mĩ thuật Lớp 4 - Chủ đề: Chúng em với thế giới động vật - Phạm Thị Việt Bình, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o QUẬN LONG BIÊN Tr­êng tiÓu häc VŨ XUÂN THIỀUMôn : Mĩ thuật Lớp 4 CHỦ ĐỀ: CHÚNG EM VỚI THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Việt BìnhCÂU HỎI THẢO LUẬN Con đã chuẩn bị những vật liệu gì? Suy nghĩ vật liệu con chuẩn bị phù hợp với bộ phận nào của con vật? Thích hợp với con vật nào?

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_mi_thuat_lop_4_chu_de_chung_em_voi_the_gioi_do.ppt