Bài giảng Môn Ngữ văn lớp 6 - Luyện từ và câu

Các chú công nhân đang chữa đường dây điện thoại

Ngoài đường, mọi người đã đi lại nhộn nhịp.

Nét nghĩa chung: Cái tạo ra để nối liền hai điểm, hai nơi.

Bát chè này nhiều đường nên rất ngọt

 

ppt23 trang | Chia sẻ: shichibukai | Lượt xem: 2950 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Môn Ngữ văn lớp 6 - Luyện từ và câu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 CHÀO MỪNG THẦY, CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP LỚP 5A GV: BÙI VĂN TOÀN 2. Tìm trong các thành ngữ, tục ngữ sau những từ chỉ các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên: a. Dãi nắng dầm mưa. b. Dời non lấp biển. c. Dạn gío dày sương. Kiểm tra bài cũ: Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu : a. Dãi nắng dầm mưa. b. Dời non lấp biển. c. Dạn gío dày sương. Luyện tập về từ nhiều nghĩa Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu : a/ chín Lúa ngoài đồng đã chín vàng. Tổ em có chín người. Nghĩ cho chín rồi hãy nói. Bài tập 1/ Trong các từ in đậm sau đây,những từ nào là từ đồng âm , những từ nào là từ nhiều nghĩa ? b/đường Bát chè này nhiều đường nên rất ngọt. Các chú công nhân đang chữa đường dây điện. Ngoài đường, mọi người đã đi lại nhộn nhịp. c/ Vạt . Những vạt nương màu mật. Lúa chín ngập lòng thung. Chú Tư lấy dao vạt nhọn đầu chiếc gậy tre. Những người Dáy, người Dao Đi tìm măng, hái nấm Vạt áo chàm thấp thoáng Nhuộm xanh cả nắng chiều. Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu : Luyện tập về từ nhiều nghĩa - Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa - Từ nhiêuì nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển của nó. Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ nhau. Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu : Luyện tập về từ nhiều nghĩa a/ chín Lúa ngoài đồng đã chín vàng. Tổ em có chín người. Nghĩ cho chín rồi hãy nói. Bài tập 1/ Trong các từ in đậm sau đây,những từ nào là từ đồng âm , những từ nào là từ nhiều nghĩa ? 3 = chín (9) học sinh Lúa chín Suy nghĩ cho chín (suy nghĩ kĩ) ? a) Chín - Lúa ngoài đồng đã chín vàng. - Tổ em có chín học sinh. - Nghĩ cho chín rồi hãy nói. Đồng âm Nhiều nghĩa Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu : Luyện tập về từ nhiều nghĩa Nét nghĩa chung: Ở mức hoàn thiện, đầy đủ Bài tập 1/ Trong các từ in đậm sau đây,những từ nào là từ đồng âm , những từ nào là từ nhiều nghĩa ? b/đường Bát chè này nhiều đường nên rất ngọt. Các chú công nhân đang chữa đường dây điện. Ngoài đường, mọi người đã đi lại nhộn nhịp. Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu : Luyện tập về từ nhiều nghĩa Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu : Luyện tập về từ nhiều nghĩa Chè ngọt quá đường sửa đường dây điện Đường phố b) Đường - Bát chè này nhiều đường nên rất ngọt - Các chú công nhân đang chữa đường dây điện thoại - Ngoài đường, mọi người đã đi lại nhộn nhịp. Nhiều nghĩa Đồng âm Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu : Luyện tập về từ nhiều nghĩa Nét nghĩa chung: Cái tạo ra để nối liền hai điểm, hai nơi.  c/ Vạt Những vạt nương màu mật. Lúa chín ngập lòng thung. Chú Tư lấy dao vạt nhọn đầu chiếc gậy tre. Những người Dáy, người Dao Đi tìm măng, hái nấm Vạt áo chàm thấp thoáng Nhuộm xanh cả nắng chiều. Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu : Luyện tập về từ nhiều nghĩa Vạt nương Vạt áo Vạt tre vạt c) Vạt - Những vạt nương màu mật Lúa chín ngập lòng thung. - Những người Giáy, người Dao Đi tìm măng, hái nấm Vạt áo chàm thấp thoáng Nhuộm xanh cả nắng chiều. Nhiều nghĩa - Chú tư lấy dao vạt nhọn đầu chiếc gậy tre. Đồng âm Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu : Luyện tập về từ nhiều nghĩa Nét nghĩa chung: Vạt có hình trải dài Bài tập 3: Dưới đây là một số tính từ và những nghĩa phổ biến của chúng: a. Cao - Có chiều cao lớn hơn mức bình thường. - Có số lượng hoặc chất lượng hơn hẳn mức bình thường. b. Nặng - Có trọng lượng lớn hơn mức bình thường. - Ở mức độ cao hơn, trầm trọng hơn mức bình thường. c. Ngọt - Có vị như vị của đường ,mật. - (Lời nói) nhẹ nhàng dễ nghe. - (Âm thanh)nghe êm tai. Em hãy đặt câu để phân biệt các nghĩa của một trong những từ nói trên. Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu : Luyện tập về từ nhiều nghĩa Cao Có chiều cao lớn hơn mức bình thường - Có số lượng hoặc chất lượng hơn hẳn bình thường. Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu : Luyện tập về từ nhiều nghĩa b) Nặng -Có trọng lượng lớn hơn mức bình thường. -Có mức độ cao hơn, trầm trọng hơn mức bình thường. Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu : Luyện tập về từ nhiều nghĩa Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu : Luyện tập về từ nhiều nghĩa c) Ngọt - Có vị như vị của đường, mật. - ( Lời nói) nhẹ nhàng, dễ nghe. - (Âm thanh) nghe êm tai. Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu : Luyện tập về từ nhiều nghĩa Củng cố dặn dò Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu : Luyện tập về từ nhiều nghĩa Thế nào là từ đồng âm? Thế nào là từ nhiều nghĩa? Bài sau: Mở rộng vốn từ Thiên nhiên 

File đính kèm:

  • pptBAI GIANG DIEN TU.ppt