Bài giảng Môn Ngữ văn lớp 6 - Tiết 21-22 - Thạch Sanh

• Nguyên nhân chiến thắng:

 Thạch Sanh đứng về phía chính nghĩa, cứu người bị hại, cứu dân, cứu nước.

 

ppt41 trang | Chia sẻ: shichibukai | Lượt xem: 2113 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Môn Ngữ văn lớp 6 - Tiết 21-22 - Thạch Sanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Thứ Năm, Ngày 08 tháng 02 năm 2007 Tiết 21-22 I/ Đọc, tìm hiểu chú thích: Tiết 21,22 Bố cục: Gồm 4 đoạn: Đoạn 1: Từ đầu đến “mọi phép thần thông.” Đoạn 2: Tiếp theo đến “phong cho làm Quận công.” Đoạn 3: Tiếp theo đến “hóa kiếp làm bọ hung” Đoạn 4: Phần còn lại. * Tóm tắt: Lai lịch, nguồn gốc của nhân vật chính Thạch Sanh. Kết nghĩa anh em với Lý Thông. Diệt Chằn tinh. Diệt Đại bàng. Thạch Sanh chiến thắng quân 18 nước chư hầu. Thạch Sanh cứu Công chúa, được nối ngôi Vua. II. Tìm hiểu văn bản: 1. Nhân vật Thạch Sanh. Sự ra đời. + Con một gia đình nông dân. + Sống nghèo khổ bằng nghề kiếm củi. + Thái tử đầu thai. + Mẹ mang thai nhiều năm mới sinh. + Được thần dạy võ và phép thần thông. I/ Đọc, túm tắt, tỡm hiểu chỳ thớch:(sgk) Bỡnh thường Khỏc thường => Vừa bỡnh thường, vừa khỏc thường. b. Những thử thỏch và những chiến cụng thần kỡ: b. Những thử thách và chiến công thần kỡ: - Bị mẹ con Lý Thông lừa đi canh miếu thờ thế mạng -> giết Chằn tinh thu bộ cung tên bằng vàng. - Xuống hang diệt Đại bàng cứu Công chúa bị Lớ Thụng lấp cửa hang, cứu Thái tử con Vua Thủy tề được tặng đàn thần. - Bị hồn Đại bàng, Chằn tinh báo thù -> bị bắt hạ ngục. - Giao chiến với quõn 18 nước chư hầu -> thắng giặc ngoại xâm.  Những thử thách tăng dần khẳng định các chiến công rực rỡ và anh dũng của Thạch Sanh. II. Tìm hiểu văn bản: 1. Nhân vật Thạch Sanh. Sự ra đời: I/ Đọc, túm tắt, tỡm hiểu chỳ thớch:(sgk) Vừa bỡnh thường, vừa khỏc thường. b. Những thử thỏch và những chiến cụng thần kỡ: Thử thỏch tăng dần khẳng định chiến cụng rực rỡ và anh dũng của Thạch Sanh. c. Phẩm chất, tài năng: c. Phẩm chất, tài năng: - Sự thật thà, chất phác (tin lời mẹ con Lý Thông đi canh miếu, bị Lý Thông lừa cướp công) - Sự dũng cảm, tài năng phi thường (diệt Chằn tinh, Đại bàng...). - Lòng nhân đạo, yờu hũa bỡnh. (Tha chết cho mẹ con Lý Thông, tha và thết đói quõn 18 nước chư hầu. ) II. Tìm hiểu văn bản: 1. Nhân vật Thạch Sanh. Sự ra đời: I/ Đọc, túm tắt, tỡm hiểu chỳ thớch:(sgk) Vừa bỡnh thường, vừa khỏc thường. b. Những thử thỏch và những chiến cụng thần kỡ: Thử thỏch tăng dần khẳng định chiến cụng rực rỡ và anh dũng của Thạch Sanh. c. Phẩm chất, tài năng: - Thật thà, chất phỏc, dũng cảm phi thường, nhõn hậu. * Tiếng đàn: * Niêu cơm thần: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Nhúm:1,2,3 ?? Thử trỡnh bày ý nghĩa của tiếng đàn. Nhúm: 4,5,6 ?? Thử trỡnh bày ý nghĩa của niờu cơm thần. - Giải oan cho Thạch Sanh. - Vạch mặt kẻ thù nham hiểm, bất nhân Lý Thông. - Giải câm cho công chúa. - Cảm hóa quân 18 nước chư hầu. - Tiếng đàn giãi bày tình yêu => Với cây đàn thần, Thạch Sanh trở thành người anh hùng, nghệ sĩ, đấu tranh cho tình yêu và công lí, cho cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, tương lai của người dân. - Tiếng đàn đòi hỏi công lý, yêu chuộng hòa bình, nói lên lòng nhân đạo vị tha. í nghĩa của tiếng đàn. Đó là niêu cơm của tình thương, ý thức tiết kiệm và thực dụng, lòng nhân ái, của ước vọng đoàn kết, để các dân tộc sinh sống hòa bình, yên ổn làm ăn.  Làm tăng yếu tố thần kỳ hấp dẫn cho câu chuyện. í nghĩa của niờu cơm thần. Nguyên nhân chiến thắng: 	Thạch Sanh đứng về phía chính nghĩa, cứu người bị hại, cứu dân, cứu nước. 2. Nhân vật Lý Thông: Sự đối lập về tính cách và hành động của 2 nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông. Sự trả giá đích đáng cho tội ác của mình. 4. ý nghĩa: - Niềm tin, mơ ước về công lý, xã hội. - Tư tưởng nhân đạo, yêu chuộng hòa bình. ? Kể diễn cảm lại truyện theo tranh. III. Luyện tập. 1. Kể lại truyện. 2. Học ghi nhớ, vở. 3. Soạn bài sau: *Dặn dò. Chữa lỗi dùng từ. 

File đính kèm:

  • pptTIET 21-22 THACH SANH.ppt