Bài giảng môn Sinh học - Tiết 16: Giun Đất (tiếp)

NST két bắt đầu đóng xoắn, co ngắn có hình thái rõ rệt

Các NST kép dính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động.

Các NST kép đóng xoắn cực đại.

-Tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

 

 

ppt9 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Lượt xem: 905 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Sinh học - Tiết 16: Giun Đất (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 16 : Giun Đất (tt)Chúc các em học tốtHọc kỹ bài-Xem trước bài giảm phânKỳ đầu Kỳ giữaKỳ sauKỳ cuối Thành 2 tế bào mới NST kột bắt đầu đúng xoắn, co ngắn cú hỡnh thỏi rừ rệtCỏc NST kộp dớnh vào cỏc sợi tơ của thoi phõn bào ở tõm động.-Cỏc NST kộp đúng xoắn cực đại.-Tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xớch đạo của thoi phõn bào.- Từng NST kộp chẻ dọc ở tõm động thành 2 NST đơn, rồi phõn li về 2 cực của tế bào. -Cỏc NST đơn dón xoắn dài ra, ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc chất.

File đính kèm:

  • ppttiet_16_giun.ppt