Bài giảng môn Tập đọc 3 - Bài: Cái cầu

l Tìm hiểu bài

1. Người cha trong bài thơ làm nghề gì?

Cha làm nghề xây dựng cầu

.Từ chiếc cầu cha làm, bạn nhỏ nghĩ đến những gì?

Bạn nghĩ đến sợi tơ nhỏ như chiếc cầu giúp nhện qua chum, nghĩ đến ngọn gió,, lá tre, nghĩ đến cái cầu sang nhà bà ngoại

3. Bạn nhỏ yêu nhất chiếc cầu nào? Vì sao?

 Chiếc cầu trong tấm ảnh- cầu Hàm Rồng

4. Em thích nhất câu thơ nào?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 29/10/2021 | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tập đọc 3 - Bài: Cái cầu, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TẬP THỂ HỌC SINH LỚP 3c 
 XIN KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ 
Giáo viên : Đinh Thị Mỹ Dung 
tieuhocthitrandamri@gmail.com 
Th ứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2009 
 Môn : Tập đọc 
 Bài : 
NH À BÁC HỌC VÀ BÀ CỤ 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
tieuhocthitrandamri@gmail.com 
Câu 1 
Kể 2 đoạn đầu và trả lời câu hỏi : 
Hãy nói những điều em biết về 
 Ê – đi - xơn ? 
Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2009 Môn : Tập đọc 
 Bài : 
tieuhocthitrandamri@gmail.com 
Câu2 
Kể 2 đoạn cuối của bài : 
 Theo em khoa học đem lại lợi ích 
gì cho Con người ? 
tieuhocthitrandamri@gmail.com 
Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2009 Môn : Tập đọc 
 Bài : 
Cái cầu 
tieuhocthitrandamri@gmail.com 
 xe lửa , bắc cầu , đãi đỗ , chiếc . 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
Thứ tư ngày 10 tháng 12 năm 2008 Môn : Tập đọc Bài : Cái cầu 
chum: 
ngòi : 
Sông Mã : 
tieuhocthitrandamri@gmail.com 
Thứ tư ngày 10 tháng 12 năm 2008 Môn : Tập đọc Bài : Cái cầu 
Chú ý nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , các khổ thơ : 
Vừa bắc xong , yêu sao yêu ghê , yêu hơn cả , cái cầu của cha 
tieuhocthitrandamri@gmail.com 
Tìm hiểu bài 1. Người cha trong bài thơ làm nghề gì ? Cha làm nghề xây dựng cầu 
2.Từ chiếc cầu cha làm , bạn nhỏ nghĩ đến những gì ? 
Bạn nghĩ đến sợi tơ nhỏ như chiếc cầu giúp nhện qua chum, nghĩ đến ngọn gió ,, lá tre , nghĩ đến cái cầu sang nhà bà ngoại 
3. Bạn nhỏ yêu nhất chiếc cầu nào ? Vì sao ? 
 Chiếc cầu trong tấm ảnh - cầu Hàm Rồng 
4. Em thích nhất câu thơ nào ? 
tieuhocthitrandamri@gmail.com 
Luyện đọc lại 
Đọc diễn cảm bài thơ với giọng tình cảm nhẹ nhàng thiết tha ở những từ : 
Vừa bắc xong , yêu sao yêu ghê , yêu hơn cả , cái cầu của cha 
tieuhocthitrandamri@gmail.com 
Trò chơi 
Củng cố 
Ai thông minh hơn 
Cách chơi : Bạn nào trả lời đúng câu hỏi trong thời gian ngắn nhất thì bạn đó sẽ chiến thắng . Nội dung:Nói về bài học Cái cầu . 
tieuhocthitrandamri@gmail.com 
Chọn chữ cái đặt trước ý trả lời đúng 
1. Người cha trong bài thơ làm nghề gì ? 
 a. Giáo viên . 
 b. Bác sĩ . 
 c. Xây dựng cầu . 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
0 
0 
tieuhocthitrandamri@gmail.com 
Chọn chữ cái đặt trước ý trả lời đúng 
2. Cha bạn nhỏ gửi : 
a. Chiếc ảnh cái cầu Hàm rồng . 
b. Chiếc ảnh cái cầu tre 
 c. Chiếc ảnh một ngôi nhà . 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
0 
0 
tieuhocthitrandamri@gmail.com 
Chọn chữ cái đặt trước ý trả lời đúng 
3. Nội dung bài thơ nói lên điều gì ? 
a. Không thích cái cầu . 
b. Bạn nhỏ rất yêu cha, tự hào về cha và rất yêu cái cầu cha làm ra . 
c. Bạn nhỏ rất buồn về cái cầu . 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
0 
0 
tieuhocthitrandamri@gmail.com 
Chọn chữ cái đặt trước ý trả lời đúng 
tieuhocthitrandamri@gmail.com 
DẶN DÒ 
Về nhà tập đọc nhiều lần bài Cái cầu và 
trả lời câu hỏi về nội dung. 
Tập đọc trước bài : Nhà ảo thuật 
để tiết sau học tốt hơn . 
tieuhocthitrandamri@gmail.com 
Xe lửa , bắc cầu , đãi đỗ , chiếc . 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
Thứ tư ngày 10 tháng 12 năm 2008 Môn : Tập đọc Bài : Cái cầu 
Chum: 
Ngòi : 
sông Mã : 
Tiết học đến đây là kết thúc xin cảm ơn quí thầy cô 
tieuhocthitrandamri@gmail.com 

File đính kèm:

 • pptbai_giang_mon_tap_doc_3_bai_cai_cau.ppt