Bài giảng môn Tập đọc 3 - Tuần 16 - Bài: Về quê ngoại

Về quê ngoại

Em về quê ngoại nghỉ hè,

Gặp đầm sen nở mà mê hương trời.

 Gặp bà tuổi đã tám mươi,

Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa.

 Gặp trăng gặp gió bất ngờ,

Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu.

 Bạn bè ríu rít tìm nhau

Qua con đường đất rợp màu rơm phơi.

 Bóng tre mát rợp vai người

Vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm.

 Về thăm quê ngoại, lòng em

Yêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người:

 Em ăn hạt gạo lâu rồi

Hôm nay mới gặp những người làm ra.

 Những người chân đất thật thà

Em thương như thể thương bà ngoại em.

 (Hà Sơn)

ppt29 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 08/10/2021 | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tập đọc 3 - Tuần 16 - Bài: Về quê ngoại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
NGƯỜI THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ THÁIMÔN TẬP ĐỌC-LỚP 3Bài cũVề quê ngoạiTẬP ĐỌCVề quê ngoại Em về quê ngoại nghỉ hè,Gặp đầm sen nở mà mê hương trời. Gặp bà tuổi đã tám mươi,Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa. Gặp trăng gặp gió bất ngờ,Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu. Bạn bè ríu rít tìm nhauQua con đường đất rợp màu rơm phơi. Bóng tre mát rợp vai ngườiVầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm. Về thăm quê ngoại, lòng emYêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người: Em ăn hạt gạo lâu rồiHôm nay mới gặp những người làm ra. Những người chân đất thật thàEm thương như thể thương bà ngoại em. (Hà Sơn)Về quê ngoại Em về quê ngoại nghỉ hè,Gặp đầm sen nở mà mê hương trời. Gặp bà tuổi đã tám mươi,Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa. Gặp trăng gặp gió bất ngờ,Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu. Bạn bè ríu rít tìm nhauQua con đường đất rợp màu rơm phơi. Bóng tre mát rợp vai ngườiVầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm.Thứ ba, ngày 06 tháng 12 năm 2016TẬP ĐỌC Về thăm quê ngoại, lòng emYêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người: Em ăn hạt gạo lâu rồiHôm nay mới gặp những người làm ra. Những người chân đất thật thàEm thương như thể thương bà ngoại em. (Hà Sơn) Về thăm quê ngoại, lòng emYêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người: Em ăn hạt gạo lâu rồiHôm nay mới gặp những người làm ra. Những người chân đất thật thàEm thương như thể thương bà ngoại em. (Hà Sơn)Về quê ngoại Em về quê ngoại nghỉ hè,Gặp đầm sen nở mà mê hương trời. Gặp bà tuổi đã tám mươi,Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa. Gặp trăng gặp gió bất ngờ,Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu. Bạn bè ríu rít tìm nhauQua con đường đất rợp màu rơm phơi. Bóng tre mát rợp vai ngườiVầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm.Thứ ba, ngày 06 tháng 12 năm 2016TẬP ĐỌC Về thăm quê ngoại, lòng emYêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người: Em ăn hạt gạo lâu rồiHôm nay mới gặp những người làm ra. Những người chân đất thật thàEm thương như thể thương bà ngoại em. (Hà Sơn)Đầm sen nở hoa tỏa hương thơm ngát cả không gian.- Chân đất : Ý nói về người nông dân.Về quê ngoại Em về quê ngoại nghỉ hè,Gặp đầm sen nở mà mê hương trời. Gặp bà tuổi đã tám mươi,Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa. Gặp trăng gặp gió bất ngờ,Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu. Bạn bè ríu rít tìm nhauQua con đường đất rợp màu rơm phơi. Bóng tre mát rợp vai ngườiVầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm. Về thăm quê ngoại, lòng emYêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người: Em ăn hạt gạo lâu rồiHôm nay mới gặp những người làm ra. Những người chân đất thật thàEm thương như thể thương bà ngoại em. (Hà Sơn) Về thăm quê ngoại, lòng emYêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người: Em ăn hạt gạo lâu rồiHôm nay mới gặp những người làm ra. Những người chân đất thật thàEm thương như thể thương bà ngoại em. (Hà Sơn)* TÌM HIEÅU BAØI Câu hỏi: Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê? Câu nào cho em biết điều đó?(Bạn nhỏ ở thành phố về thăm quê. Câu thơ cho biết là: Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu.)Về quê ngoạiTẬP ĐỌCCâu hỏi: Quê ngoại bạn nhỏ ở đâu?(Quê ngoại bạn nhỏ ở nông thôn.)Về quê ngoạiTẬP ĐỌC* TÌM HIEÅU BAØI * TÌM HIEÅU BAØI Câu hỏi: Bạn nhỏ thấy ở quê có những gì lạ ?(Có đầm sen nở ngát hương, được gặp trăng gặp gió bất ngờ, được thấy con đường đất rực màu rơm phơi, thấy bóng tre mát rợp vai người và vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm.)Về quê ngoạiTẬP ĐỌCVề quê ngoạiVào ngày mùa, sau khi thu hoạch lúa, người nông dân mang rơm rạ ra phơi ngay hai bên đường nên đã làm cho đường làng rực rỡ màu vàng.Thứ ba, ngày 06 tháng 12 năm 2016TẬP ĐỌCỞ quê, hai bên đường làng thường được trồng tre, tre cao lớn toả bóng mát cho đường đi.Về quê ngoạiTẬP ĐỌCỞ nông thôn, ít đèn điện nên người dân quê có thể nhìn và cảm nhận trăng như một chiếc lá, chiếc thuyền trôi ngang trời.Về quê ngoạiTẬP ĐỌCVề quê ngoại Em về quê ngoại nghỉ hè,Gặp đầm sen nở mà mê hương trời. Gặp bà tuổi đã tám mươi,Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa. Gặp trăng gặp gió bất ngờ,Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu. Bạn bè ríu rít tìm nhauQua con đường đất rợp màu rơm phơi. Bóng tre mát rợp vai ngườiVầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm.TẬP ĐỌC Về thăm quê ngoại, lòng emYêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người: Em ăn hạt gạo lâu rồiHôm nay mới gặp những người làm ra. Những người chân đất thật thàEm thương như thể thương bà ngoại em. (Hà Sơn) Về thăm quê ngoại, lòng emYêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người: Em ăn hạt gạo lâu rồiHôm nay mới gặp những người làm ra. Những người chân đất thật thàEm thương như thể thương bà ngoại em. (Hà Sơn)* TÌM HIEÅU BAØI Câu hỏi: Bạn nhỏ nghĩ gì về những người làm ra hạt gạo?(Bạn nhỏ thấy họ rất thật thà và thương yêu họ như thương bà ngoại mình.)Về quê ngoạiTẬP ĐỌC* TÌM HIEÅU BAØI Câu hỏi: Vì sao những người làm ra hạt gạo được gọi là người chân đất ?(Vì người nông dân chỉ có thể đi lại dễ dàng bằng chân không dưới ruộng lún bùn sâu.)Về quê ngoạiTẬP ĐỌCCâu hỏi: Qua phần đọc và tìm hiểu bài, các em hãy cho biết nội dung bài thơ nói lên điều gì?Nội dung: Bạn nhỏ về thăm quê ngoại, thấy yêu thêm cảnh đẹp ở quê, yêu những người nông dân làm ra lúa gạo.HỌCTHUỘCLÒNG Em vềnghỉ hè,Gặp đầmsen nởmà mê hương trời.Gặp bàtuổi đãtám mươi,Quên quênnhớ nhớnhững lờingày xưa.Gặp trănggặp gióbất ngờ,Ở trongphố chẳngbao giờcó đâu.Bạn bèríu ríttìm nhauQua conđường đấtrợp màurơm phơi.Bóng tremát rợp vai ngườiVầng trăng như lá thuyền trôiêm đềm.quê ngoạiVề quê ngoạiTẬP ĐỌCTHI ĐỌC THUỘC LÒNG TIẾP SỨC GIỮA CÁC NHÓMVề quê ngoạiTẬP ĐỌCTRÒ CHƠIBÔNG HOA KỲ DIỆUHoa lanHoa maiHoa cúcHoa đàoHoa hồngHoa lyTIẾT HỌC KẾT THÚCXin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo!Vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm.Vầng ..Em về quê ngoại nghỉ hè.Em ..Qua con đường đất rợp màu rơm phơi.Qua ..Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu.Ở ..Bóng tre mát rợp vai người.Bóng ..Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa.Quên ..

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tap_doc_3_tuan_16_bai_ve_que_ngoai.ppt