Bài giảng môn Tập đọc Lớp 2 - Tuần 15 - Bài: Bé Hoa - Dương Thị Khuê

Bé Hoa

 Bây giờ,Hoa đã là chị rồi.Mẹ có thêm em Nụ.Em Nụ môi đỏ hồng,trông yêu lắm.Em đã lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn trước.Có lúc,mắt em mở to,tròn và đen láy.Em cứ nhìn Hoa mãi.Hoa yêu em và rất thích đưa võng ru em ngủ.

 Đêm nay,Hoa hát hết các bài hát mà mẹ vẫn chưa về.Từ ngày bố đi công tác xa,mẹ bận việc nhiều hơn. Em Nụ đã ngủ.Hoa lấy giấy bút,viết thư cho bố.Vặn to đèn,em ngồi trên ghế,nắn nót viết từng chữ:

 Bố ạ ,

 Em Nụ ở nhà ngoan lắm.Em ngủ cũng ngoan nữa . Con hết cả bài hát ru em rồi.Bao giờ bố về,bố dạy thêm bài khác cho con.Dạy bài dài dài ấy,bố nhé!

 

pptx22 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 07/10/2021 | Lượt xem: 310 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tập đọc Lớp 2 - Tuần 15 - Bài: Bé Hoa - Dương Thị Khuê, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜGiáo viên : Dương Thị KhuêBé Hoa Bây giờ,Hoa đã là chị rồi.Mẹ có thêm em Nụ.Em Nụ môi đỏ hồng,trông yêu lắm.Em đã lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn trước.Có lúc,mắt em mở to,tròn và đen láy.Em cứ nhìn Hoa mãi.Hoa yêu em và rất thích đưa võng ru em ngủ. Đêm nay,Hoa hát hết các bài hát mà mẹ vẫn chưa về.Từ ngày bố đi công tác xa,mẹ bận việc nhiều hơn. Em Nụ đã ngủ.Hoa lấy giấy bút,viết thư cho bố.Vặn to đèn,em ngồi trên ghế,nắn nót viết từng chữ: Bố ạ , Em Nụ ở nhà ngoan lắm.Em ngủ cũng ngoan nữa . Con hết cả bài hát ru em rồi.Bao giờ bố về,bố dạy thêm bài khác cho con.Dạy bài dài dài ấy,bố nhé! ( Theo Thanh Tâm )1.Luyện đọc từ ( tiếng): - thích - võng - nắn nót Đọc bài này, đọc với giọng tình cảm nhẹ nhàng,cần nhánh giọng ở số từ ngữ gợi tả,gợi cảm ; ở bức thư của bạn Hoa đọc với giọng trò chuyện,tâm tình.Bài “ Bé Hoa” được chia làm ba đoạn.Đoạn I : “Từ đầu .cho đến ru em ngủ”.Đoạn II : “Đêm nay .đến. viết từng chữ”Đoạn III : “đoạn còn lại”Bé Hoa Bây giờ,Hoa đã là chị rồi.Mẹ có thêm em Nụ.Em Nụ môi đỏ hồng,trông yêu lắm.Em đã lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn trước.Có lúc,mắt em mở to,tròn và đen láy.Em cứ nhìn Hoa mãi.Hoa yêu em và rất thích đưa võng ru em ngủ. Đêm nay,Hoa hát hết các bài hát mà mẹ vẫn chưa về.Từ ngày bố đi công tác xa,mẹ bận việc nhiều hơn. Em Nụ đã ngủ.Hoa lấy giấy bút,viết thư cho bố.Vặn to đèn,em ngồi trên ghế,nắn nót viết từng chữ: Bố ạ , Em Nụ ở nhà ngoan lắm.Em ngủ cũng ngoan nữa . Con hết cả bài hát ru em rồi.Bao giờ bố về,bố dạy thêm bài khác cho con.Dạy bài dài dài ấy,bố nhé! ( Theo Việt Tâm)Luyện đọc từ ( tiếng):* Thích , võng , nắn nót.2 Luyện đọc câu:- Hoa yêu em / và rất thích đưa võng / ru em ngủ.//Đêm nay,/ Hoa hát hết các bài hát / mà mẹ vẫn chưa về. //3. Luyện đọc đoạn:2.Tìm hiểu bài: Bây giờ,Hoa đã là chị rồi.Mẹ có thêm em Nụ.Em Nụ môi đỏ hồng, trông yêu lắm.Em đã lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn trước.Có lúc,mắt em mở to,tròn và đen láy. Em cứ nhìn Hoa mãi.Hoa yêu em và rất thích đưa võng ru em ngủ. Đêm nay,Hoa hát hết các bài hát mà mẹ vẫn chưa về.Từ ngày bố đi công tác xa,mẹ bận việc nhiều hơn. Em Nụ đã ngủ.Hoa lấy giấy bút,viết thư cho bố.Vặn to đèn,em ngồi trên ghế,nắn nót viết từng chữ: Bố ạ , Em Nụ ở nhà ngoan lắm.Em ngủ cũng ngoan nữa . Con hết cả bài hát ru em rồi.Bao giờ bố về,bố dạy thêm bài khác cho con.Dạy bài dài dài ấy,bố nhé! ( Theo Việt Tâm)Luyện đọc:* Thích , võng , nắn nót2 Luyện đọc câu:- Hoa yêu em / và rất thích đưa võng / ru em ngủ.//Đêm nay,/Hoa hát hết các bài hát / mà mẹ vẫn chưa về.//3. Luyện đọc đoạn:2.Tìm hiểu bài:Từ mới:Đen láy Tập đọc : Bé Hoa Luyện đọc:* Thích , võng , nắn nót2 Luyện đọc câu:- Hoa yêu em / và rất thích đưa võng / ru em ngủ.//Đêm nay, / Hoa hát hết các bài hát / mà mẹ vẫn chưa về. //3. Luyện đọc đoạn:2.Tìm hiểu bài:Từ mới:Đen láy ,  Tập đọc : Bé Hoa Luyện đọc:* Thích , võng , nắn nót2 Luyện đọc câu:- Hoa yêu em / và rất thích đưa võng / ru em ngủ.//Đêm nay, / Hoa hát hết các bài hát / mà mẹ vẫn chưa về.//3. Luyện đọc đoạn:2.Tìm hiểu bài:Từ mới:Đen láy , đưa võng Tập đọc : Bé Hoa Luyện đọc:* Thích , võng , nắn nót.2 Luyện đọc câu:- Hoa yêu em / và rất thích đưa võng / ru em ngủ.//Đêm nay,/ Hoa hát hết các bài hát / mà mẹ vẫn chưa về.//3. Luyện đọc đoạn:2.Tìm hiểu bài:Từ mới:Đen láy , đưa võng , nắn nótLuyện đọc:* Thích , võng , nắn nót2 Luyện đọc câu:- Hoa yêu em / và rất thích đưa võng / ru em ngủ.//Đêm nay,/ Hoa hát hết các bài hát/ mà mẹ vẫn chưa về. //3. Luyện đọc đoạn:2.Tìm hiểu bài:Từ mới:Đen láy , đưa võng , nắn nót Câu hỏi thảo luận:Câu1: Em biết những gì về gia đình Hoa ? Tập đọc : Bé Hoa Gia đình bé Hoa Luyện đọc:* Thích , võng , nắn nót2 Luyện đọc câu:- Hoa yêu em / và rất thích đưa võng / ru em ngủ.//Đêm nay,/ Hoa hát hết các bài hát/ mà mẹ vẫn chưa về. //3. Luyện đọc đoạn:2.Tìm hiểu bài:Từ mới:Đen láy , đưa võng , nắn nót Câu hỏi thảo luận:Câu1: Con biết những gì về gia đình Hoa ?Câu 2: Em Nụ có những nét gì đáng yêu?Bé Hoa và em NụLuyện đọc:* Thích , võng , nắn nót2 Luyện đọc câu:- Hoa yêu em / và rất thích đưa võng / ru em ngủ.//Đêm nay,/ Hoa hát hết các bài hát/ mà mẹ vẫn chưa về. //3. Luyện đọc đoạn:2.Tìm hiểu bài:Từ mới:Đen láy , đưa võng , nắn nót* Câu hỏi thảo luận:Câu1: Con biết những gì về gia đình Hoa ?Câu 2: Em Nụ có những nét gì đáng yêu ?Câu 3: Để giúp mẹ hoa đã làm gì ? Tập đọc : Bé Hoa Luyện đọc:* Thích , võng , nắn nót2 Luyện đọc câu:- Hoa yêu em / và rất thích đưa võng / ru em ngủ.//Đêm nay,/ Hoa hát hết các bài hát/ mà mẹ vẫn chưa về. //3. Luyện đọc đoạn:2.Tìm hiểu bài:Từ mới:Đen láy , đưa võng , nắn nót Câu hỏi thảo luận:Câu1: Con biết những gì về gia đình Hoa ?Câu 2: Em Nụ có những nét gì đáng yêu ?Câu 3: Để giúp mẹ hoa đã làm gì ?Câu 4: Viết thư cho bố Hoa kể chuyện gì và mong muốn ở bố điều gì? Tập đọc : Bé Hoa . Bạn Hoa trông em giúp mẹ và còn tranh thủ viết thư hỏi thăm bố.Những việc mà em có thể làm được : Lau chùi bàn ghế quét nhà rửa bát cho gà ănChúc các thầy cô và các em học sinh mạnh khỏe !

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_mon_tap_doc_lop_2_tuan_15_bai_be_hoa_duong_thi_khu.pptx