Bài giảng môn Tập đọc Lớp 3 - Bài: Bàn tay cô giáo

Một tờ giấy trắng

Cô gấp cong cong

Thoắt cái đã xong

Chiếc thuyền xinh quá

Một tờ giấy đỏ

Mền mại tay cô

Mặt trời đã phô

Nhiều tia nắng tỏa.

Thêm tờ xanh nữa

Cô cắt rất nhanh

Mặt nước dập dềnh

Quanh thuyền sóng lượn.

Như phép mầu nhiệm

Hiện trước mắt em :

Biển biếc bình minh

Rì rào sóng vỗ

 

ppt22 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 984 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tập đọc Lớp 3 - Bài: Bàn tay cô giáo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
MÔN : TẬP ĐỌC - LỚP 3 
Chào mừng các con tham gia học trực tuyến 
Bài tập đọc 
Bàn tay cô giáo! 
Tập đọc 
Bàn tay cô giáo 
Một tờ giấy trắng 
Cô gấp cong cong 
Thoắt cái đã xong 
Chiếc thuyền xinh quá ! 
Một tờ giấy đỏ 
Mền mại tay cô 
Mặt trời đã phô 
Nhiều tia nắng tỏa. 
Thêm tờ xanh nữa 
Cô cắt rất nhanh 
Mặt nước dập dềnh 
Quanh thuyền sóng lượn. 
Như phép mầu nhiệm 
Hiện trước mắt em : 
Biển biếc bình minh 
Rì rào sóng vỗ 
Biết bao điều lạ 
Từ bàn tay cô . 
 Nguyễn Trọng Hoàn 
Bàn tay cô giáo 
Bài tập đọc được chia làm mấy khổ thơ? 
5 khổ thơ 
Chú ý đọc bài với giọng ngạc nhiên, khâm phục. Nhấn giọng những từ thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo, mầu nhiệm của bàn tay cô giáo: thoắt cái, xinh quá, rất nhanh và đọc chậm lại ở 2 dòng thơ cuối: 
 Biết bao điều lạ 
 Từ bàn tay cô 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
N ắng tỏa, n ữa, song l ượn, điều l ạ. 
Tập đọc 
Tiết 63 : Bàn tay cô giáo 
Khổ 1: 
Một tờ giấy trắng / 
Cô gấp cong cong / 
Thoắt cái đã xong / 
Chiếc thuyền xinh quá ! // 
Khổ 2: 
Một tờ giấy đỏ / 
Mềm mại tay cô / 
Mặt trời đã phô / 
Nhiều tia nắng tỏa. // 
Khổ 3: 
Thêm tờ xanh nữa / 
Cô cắt rất nhanh / 
Mặt nước dập dềnh / 
Quanh thuyền sóng lượn. // 
Khổ 4: 
Như phép mầu nhiệm / 
Hiện trước mắt em : / 
Biển biếc bình minh / 
Rì rào sóng vỗ // 
Khổ 5: 
Biết bao điều lạ / 
Từ bàn tay cô . // 
Một tờ giấy trắng / 
Cô gấp cong cong / 
Thoắt cái đã xong / 
Chiếc thuyền xinh quá ! // 
Một tờ giấy đỏ / 
Mềm mại tay cô / 
Mặt trời đã phô / 
Nhiều tia nắng tỏa. // 
Thêm tờ xanh nữa / 
Cô cắt rất nhanh / 
Mặt nước dập dềnh / 
Quanh thuyền sóng lượn. // 
Như phép mầu nhiệm / 
Hiện trước mắt em : / 
Biển biếc bình minh / 
Rì rào sóng vỗ // 
Biết bao điều lạ / 
Từ bàn tay cô . // 
Bàn tay cô giáo 
Luyện đọc cá nhân 
Tìm hiểu bài 
Câu 1 : Từ mỗi tờ giấy, cô giáo đã làm ra những gì? 
Từ một tờ giấy trắng, thoắt một cái cô đã gấp xong một chiếc thuyền cong cong rất xinh. 
Với một tờ giấy đỏ, bàn tay mềm mại của cô đã làm ra một mặt trời với nhiều tia nắng tỏa. 
Thêm tờ giấy xanh, cô cắt rất nhanh, tạo ra một mặt nước dập dềnh, những làn sóng lượn quanh thuyền. 
Những sản phẩm được làm từ bàn tay cô 
Chiếc thuyền cong cong 
Mặt trời với nhiều tia nắng tỏa 
Mặt nước dập dềnh 
Câu 2 : Hãy tả bức tranh cắt dán giấy của cô giáo? 
Bức tranh miêu tả cảnh đẹp của biển trong buổi sáng 
bình minh. Những con thuyền cong cong, xinh xắn 
dập dềnh trên mặt biển xanh mênh mông. Mặt trời 
đang lên phô những tia nắng đỏ. 
Bức tranh miêu tả cảnh đẹp của biển trong buổi sáng 
bình minh. Những con thuyền cong cong, xinh xắn 
dập dềnh trên mặt biển xanh mênh mông. Mặt trời 
đang lên phô những tia nắng đỏ. 
Câu 3 : Em hiểu 2 dòng thơ cuối bài như thế nào ? 
 Bàn tay cô giáo khéo léo, mềm mại, như có phép mầu nhiệm. Bàn tay cô đã mang lại niềm vui và bao điều kì lạ cho các em HS. Từ các tờ giấy cô đã tạo nên một cảnh biển thật đẹp lúc bình minh. 
Nội dung : Ca ngợi đôi bàn tay kì diệu của cô giáo. 
Bài thơ cho em biết điều gì ? 
Củng cố, dặn dò 
- Ở nhà học lại cho thuộc bài thơ , tập đọc bài thơ với giọng diễn cảm . 
Xem trước và chuẩn bị 2 bài mới: Nhà bác học và bà cụ ; Cái cầu 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tap_doc_lop_3_bai_ban_tay_co_giao.ppt