Bài giảng môn Tập đọc Lớp 3 - Bài: Ông tổ nghề thêu

Ông đã làm gì để không bỏ phí thời gian?

ông chăm chú quan sát bức tranh thêu và 2 chiếc lọng,nhập tâm cách thêu trướng và làm lọng.

 

ppt29 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 367 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tập đọc Lớp 3 - Bài: Ông tổ nghề thêu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
tập đọc lớp 3 
ễNG TỔ NGHỀ THấU 
Kiểm tra bài cũ 
Hôm trước ta đã học bài tập đọc nào ? 
KI ỂM TRA BÀI CŨ: 
-Đọc bài “chỳ ở bờn Bỏc Hồ” 
-Nờu nội dung bài ? 
TẬP ĐỌC 
Em phải làm gì để nhớ ơn Bác Hồ ? 
(Ngọc Vũ ) 
TẬP ĐỌC 
ễNG TỔ NGHỀ THấU 
Đọc từng câu 
Đọc từng đoạn trước lớp 
Đọc theo nhóm 3 bạn 
Đọc đồng thanh: mỗi dãy đọc 1 đoạn 
Luyện đọc 
-Trần Quốc Khái. 
-Lọng. 
Thường Tín. 
-Nhàn rỗi 
Tìm hiểu bài . 
-Đi sứ. 
-Truyền dạy. 
ễNG TỔ NGHỀ THấU 
(Ngọc Vũ ) 
 Bài này theo em có thể chia làm mấy đoạn? 
 Đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi. 
. 
 ( Nguyễn Viết Bỡnh ) 
TẬP ĐỌC 
TèM HIỂU BÀI 
ễNG TỔ NGHỀ THấU 
Hồi nhỏ Trần Quốc Khỏi ham học như thế nào ? 
- Học bất cứ khi nào :đi đốn củi,cất vú tụm,.... 
-Khụng cú đốn bắt đom đúm bỏ vào vỏ trứng để học. 
 Đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi. 
. 
 -Khi đi sứ sang Trung Quốc,vua Trung Quốc làm cỏch gỡ để thử tài sứ thần Việt Nam ? 
ễNG TỔ NGHỀ THấU 
-Vua cho dựng lầu cao mời ụng lờn chơi rồi cất thang xem ụng làm thế nào? 
ễNG TỔ NGHỀ THấU 
Trên lầu cao Trần Quốc Khái đã làm gì ? 
Ông đã quan sát và đọc chữ viết trên các bức tượng,bẻ các tay tượng để ăn vì tượng làm bằng chè lam . 
Đọc lại bài và trả lời câu hỏi. 
Ông đã làm gì để không bỏ phí thời gian? 
ông chăm chú quan sát bức tranh thêu và 2 chiếc lọng,nhập tâm cách thêu trướng và làm lọng. 
Ông đã làm gì để xuống đất 
TẬP ĐỌC 
ễNG TỔ NGHỀ THấU 
- ễng đó bắt chước con dơi 
–ụng ụm lọng nhảy xuống đất an toàn. 
Qua cõu chuyện này em hiểu được điều gỡ ? 
 ( Ngọc Vũ ) 
TẬP ĐỌC 
ễNG TỔ NGHỀ THấU 
TẬP ĐỌC 
- Chịu khú học hỏi sẽ làm được nhiều việc cú ớch . 
-Nhờ thụng minh,ham học,Trần Quốc Khỏi đó học được nghề thờu truyền cho dõn. 
Nội dung : 
ễNG TỔ NGHỀ THấU 
Luyện đọc lại 
Kể chuyện 
Thi kể chuyện hay 
ễNG TỔ NGHỀ THấU 
 Tiết học kết thúc ! 
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các em học sinh 
phòng giáo dục-đào tạo bố trạch *trường tiểu học nam trạch 
ệÙNG DUẽNG COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN VAỉO GIAÛNG DAẽY TIEÅU HOẽC 
chào tạm biệt-hẹn gặp lại 
SAÛN PHAÅM ẹAấNG KÍ GIAÛI THệễÛNG NGOẽN NEÁN SAÙNG TAẽO 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tap_doc_lop_3_bai_ong_to_nghe_theu.ppt