Bài giảng môn Tập đọc Lớp 4 - Tuần 15 - Bài: Cánh diều tuổi thơ

Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều.

 Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè, như gọi thấp xuống những vì sao sớm.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 495 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tập đọc Lớp 4 - Tuần 15 - Bài: Cánh diều tuổi thơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Môn: Tập đọcLớp 4Tập đọcCánh diều tuổi thơTheo Tạ Duy AnhLuyện đọc nâng lên,nhìn lên trời sao sớm,cháy lên “ Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè như gọi thấp xuống những vì sao sớm.” Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều. Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,  như gọi thấp xuống những vì sao sớm.Tập đọcCánh diều tuổi thơTheo Tạ Duy Anh Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều. Chiều chiều, trên bãi thả đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,  như gọi thấp xuống những vì sao sớm.Tập đọcCánh diều tuổi thơTheo Tạ Duy Anh T«i ®· ngöa cæ suèt mét thêi míi lín ®Ó chê ®îi mét nµng tiªn ¸o xanh bay xuèng tõ trêi vµ bao giê còng hi väng khi tha thiÕt cÇu xin: “Bay ®i diÒu ¬i! Bay ®i!”Tập đọcCánh diều tuổi thơTheo Tạ Duy AnhTìm hiểu bàiLuyện đọc- nâng lên,nhìn lên trời - sao sớm,cháy lên- mềm mại, vui sướngTập đọcCánh diều tuổi thơTheo Tạ Duy AnhTìm hiểu bàiLuyện đọc- nâng lên,nhìn lên trời - sao sớm,cháy lên- mềm mại, vui sướng,trầm bổngTập đọcCánh diều tuổi thơTheo Tạ Duy AnhTìm hiểu bàiLuyện đọc- nâng lên,nhìn lên trời - sao sớm,cháy lên- mềm mại, vui sướng,trầm bổng*ý 1: Tả vẻ đẹp của cánh diều và niềm vui của đám trẻ mục đồng- nâng lên, nhìn lên trời- sáo diều, sao sớm, cháy lên- mềm mại,*ý 1: Tả vẻ đẹp của cánh diều và niềm vui của đám trẻ mục đồng.- khát vọng *ý 2: Trò chơi thả diều đem lại những ước mơ đẹp. vui sướng,trầm bổngTập đọcCánh diều tuổi thơTheo Tạ Duy AnhTìm hiểu bàiLuyện đọcMở bài: Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều.Kết bài: Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hy vọng khi tha thiết cầu xin : “Bay đi diều ơi ! Bay đi !” Cánh diều tuổi ngọc ngà bay đi, mang theo nỗi khát khao của tôi. Qua các câu mở bài và kết bài, tác giả muốn nói điều gì về cánh diều tuổi thơ?a, Cánh diều là kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ.c, Cánh điều đem đến bao niềm vui cho tuổi thơ.b, Cánh diều khơi gợi những mơ ước đẹp cho tuổi thơ.Tập đọcCánh diều tuổi thơTheo Tạ Duy AnhTìm hiểu bàiLuyện đọc - nâng lên, nhìn lên trời- sáo diều, sao sớm, cháy lên*Ý 1: TẢ VẺ ĐẸP CỦA CÁNH DIỀU VÀ NIỀM VUI CỦA ĐÁM TRẺ MỤC ĐỒNG*ý 2: Trò chơi thả diều đem lại những ước mơ đẹp.* Nội dung: Niềm vui sướng và những khát vọng tốt đẹp mà trò chơi thả diều mang lại cho đám trẻ mục đồng khi các em lắng nghe tiếng sáo diều, ngắm những cánh diều bay lơ lửng trên bầu trời.Tập đọcCánh diều tuổi thơTheo Tạ Duy Anh Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều. Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,  như gọi thấp xuống những vì sao sớm.Tập đọcCánh diều tuổi thơTheo Tạ Duy AnhTìm hiểu bàiLuyện đọc - nâng lên, nhìn lên trời- sáo diều, sao sớm, cháy lên- mềm mại,*Ý 1: TẢ VẺ ĐẸP CỦA CÁNH DIỀU VÀ NIỀM VUI CỦA ĐÁM TRẺ MỤC ĐỒNG- khát vọng *ý 2: Trò chơi thả diều đem lại những ước mơ đẹp. vui sướng,trầm bổng* Nội dung: Niềm vui sướng và những khát vọng tốt đẹp mà trò chơi thả diều mang lại cho đám trẻ mục đồng khi các em lắng nghe tiếng sáo diều, ngắm những cánh diều bay lơ lửng trên bầu trời.Tập đọc* Nội dung: Niềm vui sướng và những khát vọng tốt đẹp mà trò chơi thả diều mang lại cho đám trẻ mục đồng khi các em lắng nghe tiếng sáo diều, ngắm những cánh diều bay lơ lửng trên bầu trời.Chúc các em học tập tốtChúc quí thầy cô mạnh khỏe.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tap_doc_lop_4_tuan_5_bai_canh_dieu_tuoi_tho.ppt