Bài giảng môn Thủ công Lớp 2 - Tuần 7+8: Gấp thuyền phẳng đáy không mui

Gấp thuyền phẳng đáy không mui

HĐ2: Hướng dẫn qui trình gấp thuyền phẳng đáy không mui

Bước 1: Gấp tạo các nếp gấp cách đều nhau

Bước 2: Gấp tạo thân và mũi thuyền

Bước 3: Tạo thuyền phẳng đáy không mui

 

pptx10 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 662 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Thủ công Lớp 2 - Tuần 7+8: Gấp thuyền phẳng đáy không mui, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Gấp thuyền phẳng đáy không muiHĐ1: Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét mẫu Gấp thuyền phẳng đáy không muiHĐ2: Hướng dẫn qui trình gấp thuyền phẳng đáy không mui Bước 1: Gấp tạo các nếp gấp cách đều nhauBước 2: Gấp tạo thân và mũi thuyềnBước 3: Tạo thuyền phẳng đáy không muiB­íc 1:GÊp t¹o nÕp gÊp c¸ch ®Òu .B­íc 2: GÊp t¹o th©n vµ mòi thuyÒnB­íc 3: T¹o thuyÒn ph¼ng ®¸y kh«ng muiHĐ3: Học sinh thực hànhGấp thuyền phẳng đáy không mui (tiết 1 )Liên hệ:Gấp thuyền phẳng đáy không mui (tiết 1 )Liên hệ:Gấp thuyền phẳng đáy không mui (tiết 1 )Củng cố - dặn dò:Gấp thuyền phẳng đáy không mui (tiết 1 )Caùm ôn quyù thaày coâ ñeán thaêm lôùpChuùc quyù thaày coâ khoûe

File đính kèm:

  • pptxtuan-78_08032021.pptx