Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 3 - Tuần 10 - Unit 7: That’s my school - Lesson 1

NEW WORDS

- gym

: nhà thể chất

- library

: thư viện

- classroom

: lớp học

- computer room

: phòng tin học

- playground

: khu vui chơi

 

ppt13 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 08/10/2021 | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 3 - Tuần 10 - Unit 7: That’s my school - Lesson 1, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Welcome to our class!Teacher: Luong Thanh LamVu Xuan Thieu Primary SchoolGAME123456CLOSECOMEHEREGOOUTOPENTALKSTANDUPDon’t !SCHOOLUNIT 7: THAT’S MY SCHOOLLesson 1- gym : nhà thể chất- library: thư việnNEW WORDS- classroom : lớp học- playground: khu vui chơi- computer room : phòng tin họcMATCHClassroomGymPlaygroundLibraryComputer roomPhòng tin họcKhu vui chơiLớp họcThư việne. Nhà thể chất1. Look, listen and repeatMODEL SENTENCESFor examples:1. That’s the gym: Kia là nhà thể chất.2. That is my classroom: Kia là lớp học của tôi.NOTE: That’s = That isMai: That’s my school.That’s . : Kia là .. 2. Point and saygym3. Let’s talk That’s  4. Listen and tick 1.2.3.5. Look, read and write 1. That is my . 2. That is the . 3. That is the . 4. That is the . gym librarycomputer roomclassroom6. Let’s sing This is the way we go to school This is the way we go to school, Go to school, go to school.This is the way we go to school,So early in the morning. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tieng_anh_lop_3_tuan_10_unit_7_thats_my_school.ppt