Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 3 - Unit 1: Hello - Lesson 1

Hello. I’m Mai.

Hello. I’m Mai.

Hello. I’m Nam.

Hello. I’m Nam.

Hello. I’m Miss Hien.

Hello. I’m Miss Hien.

Nice to meet you.

Nice to meet you.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 622 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 3 - Unit 1: Hello - Lesson 1, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Teacher: Luong Thanh LamVu Xuan Thieu Primary SchoolWELCOME TO OUR CLASSUNIT 1: HELLOLesson 1New words: - Hello = Hi: Xin chào - I’m = I am: Tôi là - Nice to meet you: Rất vui khi gặp bạn 1. Look, listen and repeat2. Point and say3. Let’s talk4. Listen and tick5. Let’s write Mai: _____________. I’m Mai. Nam: Hi, Mai. ___________ Nam.2. Miss Hien: Hello. ____________ Miss Hien. Class: _________, Miss Hien. Nice to meet you.I’m ; Hello Hello I’m I’m Hello 6. Let’s sing HelloHello. I’m Mai.Hello. I’m Mai.Hello. I’m Nam.Hello. I’m Nam.Hello. I’m Miss Hien.Hello. I’m Miss Hien.Nice to meet you.Nice to meet you.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tieng_anh_lop_3_unit_1_hello_lesson_1.ppt