Bài giảng Môn Tiếng Anh: Unit 2: I like monkey

Rosy: The zoo. Great! I like animals.
Look at the elephants, Billy.
Billy: Oh no! I don’t like elephants.
They’re big!

ppt12 trang | Chia sẻ: shichibukai | Lượt xem: 1680 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Tiếng Anh: Unit 2: I like monkey, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Rosy: The zoo. Great! I like animals.Look at the elephants, Billy.Billy: Oh no! I don’t like elephants.They’re big! Dad: Look at the giraffes.Billy: Ahh! I don’t like giraffes.They’re tall. Mum: You like animals.But you don’t like elephants.And you don’t like giraffes.Billy: Look over there! Billy: I like monkeys! I like monkeys!They’re little and I’m little too.Rosy: Yes. They’re funny and you are funny too! Homework Học các từ mới. Viết mỗi từ 3 hàng. Đọc và dịch bài đối thoại. - Xem trước bài Lesson two Grammar. 

File đính kèm:

  • pptff4 unit 2 leson 1.ppt