Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 1 - Bài: eo-ao

Gió từ tay mẹ

Ru bé ngủ say

Thay cho gió trời

Giữa trưưa oi ả.

Gió từ tay mẹ

Ru bé ngủ say

Thay cho gió trời

Giữa trưưa oi ả.

 

 

ppt35 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 376 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 1 - Bài: eo-ao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
..Nhiệt liệt chào mừng cỏc thầy cụ giỏoHỌC VẦN 1TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B Giỏo viờn: Nguyễn Thị Bớch Loanôn bài cũđôi đũaca ngợitưưới câygửi quàGió từ tay mẹRu bé ngủ sayThay cho gió trờiGiữa trưưa oi ả.chú mèoeoeoốomeoaochỳ mốoeomốoeoaoooeaaoaochỳ mốoeomốosaoaosaochỳ mốoeomốongụi saoaosaochỳ mốoeomốongụi saoeomeoeo ao chỳ mốoaoSaongụi saocỏi kộoeomeoeo ao chỳ mốoaoSaongụi saocỏi kộoleo trốoeomeoeo ao chỳ mốoaoSaongụi saocỏi kộoleo trốotrỏi đàoeomeochỳ mốoaoSaongụi saocái kéoleo trèotrái đàochào cờHãy cất cao tiếng hátSuối chảy rỡ rào Giú reo lao xao Bộ ngồi thổi sỏo. ////Gió, mây, mưưa, bão, lũTranh 1Tranh 2Tranh 3Tranh 4Tranh 5Gió, mây, mưa, bão, lũai nhanh hơntrò chơiKính chuực các Thaày cô nhieàu sửực khoeỷ vaứ haùnh phuựcTiết học kết thúc

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tieng_viet_lop_1_bai_eo_ao.ppt