Bài giảng môn Tin học Lớp 3 - Bài: Vẽ đoạn thẳng - Trần Thị Thu Trang

 Chú ý:

Muốn vẽ các đoạn thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng, em nhấn giữ phím Shift trong khi kéo thả chuột, lưu ý thả chuột trước khi thả phím Shift.

 

pptx21 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 469 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tin học Lớp 3 - Bài: Vẽ đoạn thẳng - Trần Thị Thu Trang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
NhiÖt liÖt chµo mõngGiáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Trang QUÝ THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜMÔN: TIN HỌC LỚP: 3CUBND QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC ĐỒNGNăm học: 2017 - 2018Câu hỏi thảo luậnNêu các bước thực hiện vẽ đoạn thẳng? Nêu các bước thực hiện vẽ đoạn thẳng? Muốn vẽ các đoạn thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng, em nhấn giữ phím Shift trong khi kéo thả chuột, lưu ý thả chuột trước khi thả phím Shift. Chú ý:Bài 1: Dùng công cụ đường thẳng để vẽ hình tam giác theo mẫu ở hình 69. Hình 69Bài 2: Dùng công cụ đường thẳng vẽ theo ý thích.chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎchóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan, häc giái

File đính kèm:

  • pptxve_doan_thang_-_lop_3_262201914.pptx