Bài giảng Môn Toán: Diện tích hình tam giác

Nhận xét:

Hình chữ nhật ABCD có diện tích gấp hai lần diện tích hình tam giác EDC.

 

ppt30 trang | Chia sẻ: shichibukai | Lượt xem: 2182 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Môn Toán: Diện tích hình tam giác, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Toán lớp 5 1. Kiểm tra bài cũ: Em hãy cho biết: Đáy và đường cao của hình tam giác EDC. Đáy DC, đường cao EH Đáy và đường cao tam giác AED. Đáy AD, đường cao AE Đáy và đường cao tam giác EBC. Đáy BC, đường cao EB So sánh diện tích: Hình tam giác AED và hình tam giác EDH. Tam giác AED bằng tam giác EDH. Hình tam giác EBC và hình tam giác ECH. Tam giác EBC bằng tam giác ECH Hình tam giác EDC và hình chữ nhật ABCD. Hình chữ nhật ABCD gấp 2 hình tam giác EDC Diện tích hình tam giác: được tính như thế nào? Đó là nội dung bài học hôm nay. Cho hai hình tam giác bằng nhau Cắt một hình tam giác theo đường cao để thành hai mảnh tam giác 1 và 2. 1 2 Ghép hai mảnh tam giác 1 và 2 vào hình tam giác còn lại 2 1 để được hình chữ nhật ABCD. Nhận xét: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài bằng độ dài cạnh nào của hình tam giác EDC? Nhận xét: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài DC, AB bằng độ dài cạnh đáy DC của hình tam giác EDC. 2. Bài mới: Nhận xét: Chiều rộng hình chữ nhật ABCD bằng độ dài cạnh nào của hình tam giác EDC? Nhận xét: Chiều rộng hình chữ nhật ABCD có cạnh AD, BC bằng độ dài chiều cao EH của hình tam giác EDC. 2. Bài mới: Diện tích hình tam giác : Tiết 86 Nhận xét: So sánh diện tích hình chữ nhật ABCD và hình tam giác EDC? 2. Bài mới: Diện tích hình tam giác : Tiết 86 Nhận xét: Hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng tổng diện tích của hai hình tam giác màu xanh và màu vàng hay 2. Bài mới: Diện tích hình tam giác : Tiết 86 Nhận xét: Hình chữ nhật ABCD có diện tích gấp hai lần diện tích hình tam giác EDC. Vậy diện tích hình tam giác EDC được tính như thế nào? Diện tích hình tam giác EDC bằng diện tích chữ nhật ABCD chia cho 2 2. Bài mới: Diện tích hình tam giác : Tiết 86 Diện tích hình chữ nhật ABCD tính như thế nào? 2. Bài mới: Diện tích hình chữ nhật ABCD = DC x AD = DC x EH Vậy diện tích hình tam giác EDC = Diện tích hình tam giác = 	Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2. Gọi S là diện tích a là độ dài cạnh đáy h là chiều cao Công thức tính diện tích hình tam giác ghi như thế nào? Diện tích hình tam giác = S = Bài tập Bài 1. Tính diện tích hình tam giác có: 	a) Độ dài cạnh đáy là 8cm và chiều cao là 6cm. 	 8 x 6 : 2 = 24 ( cm2 ) b) 2,3 x 1,2 : 2 = 1,38 ( dm 2 ) b) Độ dài cạnh đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm. Bài tập Bài tập Bài 2. Tính diện tích hình tam giác có: 	a) Độ dài cạnh đáy là 5m và chiều cao là 24dm. 	 Đổi : 5 m = 50 dm 50 x 24 : 2 = 600 ( dm2) Hoặc : 24 dm = 2,4 m 5 x 2,4 : 2 = 6 (m2) b) Độ dài cạnh đáy là 42,5m và chiều cao là 5,2m. Bài tập 42,5 x 5,2 : 2 = 110,5 (m2 ) Nối các ông thức sau với hình tương ứng CỦNG CỐ S = a x a S = (a + b ) x 2 

File đính kèm:

  • pptDien tich hinh tam giac.ppt
Bài giảng liên quan