Bài giảng môn Toán Khối 3 - Bài: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Đặt tính:

 Viết thừa số thứ hai dưới thừa số thứ nhất, sao cho thừa số có một chữ số thẳng với hàng đơn vị của thừa số có bốn chữ số.

Thứ tự thực hiện tính :

 Từ phải sang trái.

(tính từ hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn)

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 601 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Toán Khối 3 - Bài: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng các em 
đến với tiết học Toán 
Lớp 3 C 
TOÁN 
NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( TIẾP THEO – TRANG 115) 
* 3 nhân 7 bằng 21, 
* 3 nhân 2 bằng 6, 
* 3 nhân 4 bằng 12, 
* 3 nhân 1 bằng 3, 
1427 
3 
x 
1 
8 
2 
4 
1427 
x 
 3 
 = 
 4281 
nhớ 2 . 
viết 1 
thêm 2 bằng 8, 
viết 8. 
viết 2, 
nhớ 1 . 
thêm1 bằng 4, 
viết 4. 
Vậy: 
Ví dụ 
Phép tính trên có nhớ không ? 
 Viết thừa số thứ hai dưới thừa số thứ nhất, sao cho thừa số có một chữ số thẳng với hàng đơn vị của thừa số có bốn chữ số. 
Đặt tính : 
 Từ phải sang trái. 
( tính từ hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ) 
Thứ tự thực hiện tính : 
Bài tập 1: Tính (SGK) 
1 092 
 3 
x 
1 317 
 4 
x 
 1 409 
 5 
x 
 2 318 
 2 
x 
4 636 
3 276 
5 268 
7 045 
Bài tập 2: (vở) 
a) 1107 x 6 
 2319 x 4 
 b) 1106 x 7 
 1218 x 5 
 1107 
 6 
x 
 2319 
 4 
x 
 1106 
 7 
x 
2 
4 
6 
6 
6 
7 
2 
9 
2 
4 
7 
7 
 1281 
 5 
6090 
 Mỗi xe chở 1425 kg gạo. Hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 
Bài tập 3: 
1 xe : 
3 xe : 
Tóm tắt: 
1425 kg gạo 
.. kg gạo ? 
Bài giải: 
Số ki-lô-gam gạo cả ba xe chở là : 
1425 x 3 = 4275 (kg) 
Đáp số: 4275 kg 
Bài 4 : không làm vì giảm tải 
GHI NHỚ: 
 - Viết thừa số thứ hai dưới thừa số thứ nhất, sao cho thừa số có một chữ số thẳng với hàng đơn vị của thừa số có bốn chữ số. 
 Khi thực hiện nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số, ta làm như sau: 
 - Thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái. ( từ hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn) 
Luyện tập 20 phép tính về nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số ( bố mẹ giao) 
Làm VBT toán in , BT ở olm 
DẶN DÒ 
Chuẩn bị bài sau : Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số (trang 117) 
Chúc các em 
chăm ngoan, học giỏi ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_khoi_3_bai_nhan_so_co_bon_chu_so_voi_so_c.ppt