Bài giảng môn Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

Toán

Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

Viết các số 33, 54, 45,28:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

 

ppt6 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 468 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
1 Bài cũ :Tìm số liền sau của 592Tìm số liền trước của 704Đọc các số có một chữ số3Đọc số : 85Viết số: chín mươi chín6Tìm số bé nhất có 1 chữ số5ToánÔn tập các số đến 100 (tiếp theo)Viết (theo mẫu):1ChụcĐơn vịViết sốĐọc số8885tám mươi lăm36719436ba mươi sáu71bảy mươi mốt94chín mươi bốn85 = 80 + 536 = 30 + 671 = 70 + 194 = 90 + 4ToánÔn tập các số đến 100 (tiếp theo)Viết các số 57, 98, 61, 88, 74, 47 theo mẫu:257 = 50 + 798 = 90 + 861 = 60 + 188 = 80 + 874 = 70 + 447 = 40 + 7ToánÔn tập các số đến 100 (tiếp theo)34  38>=34Viết các số 33, 54, 45,28:a) Theo thứ tự từ bé đến lớnb) Theo thứ tự từ lớn đến bé28 , 33 , 45 , 5454 , 45 , 33 , 28ToánÔn tập các số đến 100 (tiếp theo)5Viết số thích hợp vào ô trống, biết các số đó là: 98, 76, 67, 93, 84.8070901006776849398ToánÔn tập các số đến 100 (tiếp theo)(Xem sách trang 4)Bài sau: Số hạng – Tổng

File đính kèm:

  • ppttoantiet_2_on_tap_cac_so_den_100_tiep_theo_118201913.ppt