Bài giảng môn Toán Lớp 2 - Bài: Tìm số trừ - Nguyễn Thị Lụa

Bài 3: Bài toán

Lớp 2D có 38 học sinh, sau khi chuyển một số học sinh đến các lớp khác thì lớp 2D còn lại 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh đã chuyển đến các lớp học khác?

Tóm tắt :

Có : 38 học sinh

 Còn lại : 30 học sinh

 Chuyển : . học sinh ?

Bài giải :

 Số học sinh đã chuyển đến các lớp khác là :

 38 – 30 = 8 ( học sinh)

 Đáp số : 8 học sinh

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 379 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Toán Lớp 2 - Bài: Tìm số trừ - Nguyễn Thị Lụa, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớpNăm học: 2018 - 2019Giáo viên dạy:Nguyễn Thị Lụa Môn ToánLớp: 2BBài 1 : Đặt tính rồi tính 100 – 4 =496100100 – 69 =6931100Toán Ôn bài cũBài 2 : Tính nhẩm 100 – 20 =Toán 100 – 70 =8030106?ToánTìm số trừ x610 = 10 - 6 410 – x = 6 Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.6x10- = x =xToánTìm số trừ Số bị trừ Số trừ Hiệu Ví dụ: 15 – x = 8x = 15 – 8x = 7x61010x= 6-x = 10 - 6x = 4x= 6- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.28 - x = 16 17 – x = 8ToánTìm số trừ Bài 1: Tìm x x – 14 = 1834 - x = 1515 – x = 10x = 15 - 10x = 515 – x = 8x = 15 - 8x = 7 x – 14 = 18 x = 18 + 14 x = 32 42 - x = 5x = 42 - 5 x = 37ToánTìm số trừ 32 – x = 14x = 32 - 14 x = 18x = 32 - 18 x = 1432 – x = 18Số bị trừSố trừHiệu x61010x= 6-x = 10 - 6x = 4x= 6- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.ToánTìm số trừ Thực hành Bài 1: Tìm x Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống 36 39 37 64 28 59 20 76 39x61010x= 6-x = 10 - 6x = 4x= 6- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.ToánTìm số trừ Thực hành Bài 1: Tìm x Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống Bài 3: Bài toán Lớp 2D có 38 học sinh, sau khi chuyển một số học sinh đến các lớp khác thì lớp 2D còn lại 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh đã chuyển đến các lớp học khác? Bài 3: Bài toán Tóm tắt : Có : 38 học sinh Còn lại : 30 học sinh Chuyển : .. học sinh ? Bài giải : Số học sinh đã chuyển đến các lớp khác là : 38 – 30 = 8 ( học sinh) Đáp số : 8 học sinh Củng cốMuốn tìm số trừ ta làm như thế nào? Chọn ý đúngToánTìm số trừ ToánTìm số trừ 32 – x = 8 32 – x = 8 x = 32 – 8 x = 24 B. 32 – x = 8 x = 32 + 8 x = 40Chọn ý đúngToánTìm số trừ 25 – x = 5 25 – x = 5 x = 25 + 5 x = 30 B. 25 – x = 5 x = 25 - 5 x = 20Chọn ý đúngToánTìm số trừ Dặn dòVề nhà xem lại bài Chuẩn bị bài : Đường thẳng KÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ! Chóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan, häc giái!Chào tạm biệt !

File đính kèm:

  • ppttim_so_tru_lop_2b_118201913.ppt