Bài giảng môn Toán Lớp 2 - Tuần 19 - Bài 13: Tổng của nhiều số

GHI NHỚ :

- Khi đặt tính sao cho hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị,hàng chục thẳng cột hàng chục.

- Khi thực hiện tính, ta tính từ phải qua trái hay bắt đầu tính từ hàng đơn vị.

ppt10 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 07/10/2021 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Toán Lớp 2 - Tuần 19 - Bài 13: Tổng của nhiều số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng thõ̀y cụ và các em đờ́n với tiờ́t họcMụn: ToánBài 13:Tễ̉NG CỦA NHIấ̀U Sễ́23+9 2 cộng 3 bằng 5, 5 cộng 4 bằng 9, viết 9.39=2+4+4124+68 2 cộng 4 bằng 6, 6 cộng 0 bằng 6, viết 6. 1 cộng 3 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8, viết 8.123440++=86304156+89 5 cộng 6 bằng 11, 11 cộng 9 bằng 20, 20 cộng 8 bằng 28, viết 8, nhớ 2. 1 cộng 4 bằng 5, 5 cộng 2 bằng 2, 7 thêm 2 bằng 9, viết 9.54629++=984928+18Ghi nhớ :	- Khi đặt tính sao cho hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị,hàng chục thẳng cột hàng chục.	- Khi thực hiện tính, ta tính từ phải qua trái hay bắt đầu tính từ hàng đơn vị.1.Tính:3 + 6 + 5 =20247 + 3 + 8 =8 + 7 + 5 =6 + 6 + 6 + 6 =14182.Tính:1433213620 91515151524242424++68656096++3.Số ?5 l5 l5 l5 la)b)12kg + ... kg + ... kg = ...kg5l + ... l + ... l + ... l = ... l12123655520-Khi đặt tính sao cho hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị,hàng chục thẳng cột hàng chục.-Khi thực hiện tính, ta tính từ phải qua trái hay bắt đầu tính từ hàng đơn vị.Tổng của nhiều số CHÀO TẠM BIỆT

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_2_tuan_19_bai_13_tong_cua_nhieu_so.ppt