Bài giảng môn Toán Lớp 2 - Tuần 24, Bài: Bảng chia 5

Bài 3:

 Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa, mỗi bình có 5 bông. Hỏi cắm được mấy bình hoa?

Tóm tắt

Có :15 bông hoa

Mỗi bình:5 bông

Hỏi cắm .Bình hoa?

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 535 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Toán Lớp 2 - Tuần 24, Bài: Bảng chia 5, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
1Môn:TOÁN 2Kiểm tra bài cũ:Em hãy đọc thuộc bảng nhân 5 !3Thứ . ngày  tháng  năm 20Toán: Tiết 120Bảng chia 54Bảng chia 55 x 4 = 2020 : 5 = 45 x 3 = 1515 : 5 = 351. Thành lập bảng chia 5:5 x 4 = 2020 : 5 = 45 x 1 = 55 x 2 = 105 x 3 = 155 x 4 = 205 x 5 = 255 x 6 = 305 x 7 = 355 x 8 = 405 x 9 = 455 x10 = 5065 x 1 = 55 x 2 = 105 x 3 = 155 x 4 = 205 x 5 = 255 x 6 = 305 x 7 = 355 x 8 = 405 x 9 = 455 x10 = 50Dựa vào bảng nhân 5, thảo luận nhóm và lập bảng chia 5.7Bảng chia 55 x 4 = 2020 : 5 = 4 5 : 5 = 110 : 5 = 215 : 5 = 320 : 5 = 425 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 50 : 5 =108Bảng chia 55 : 5 = 1 10: 5 = 215: 5 = 320 : 5 = 425 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 50 : 5 = 1089105 x 4 = 2020 : 5 = 47659Bảng chia 55 : 5 = 1 10: 5 = 215: 5 = 320 : 5 = 425 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 50 : 5 = 1089105 x 4 = 2020 : 5 = 410Bảng chia 55 : 5 = 1 10: 5 = 215: 5 = 320 : 5 = 425 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 50 : 5 = 105 x 4 = 2020 : 5 = 411Bảng chia 55 : 5 = 1 10: 5 = 215: 5 = 320 : 5 = 425 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 50 : 5 =10 35 x 4 = 2020 : 5 = 412Bảng chia 55 : 5 = 1 10: 5 = 215: 5 = 320 : 5 = 425 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 50 : 5 =105 x 4 = 2020 : 5 = 413Bài 1:Số ?Số bị chia102030405045352515 5Số chia 5 5 5 5 5 55555Thương246810 975312. Thực hành:246810 94 7531 9Chúc mừng các em đã làm đúng đáp án14Bài 2:	Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa ?Có:15 bông hoa5b×nh:b«ng hoa 1b×nh:  b«ng hoa?Tóm tắt:151515Bài 2:	Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa ?Bài giải Mỗi bình có số bông hoa là:Số bông hoa của mỗi bình là:15 : 5 = 3(bông hoa) Đáp số: 3 bông hoa.16 Bài 3: Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa, mỗi bình có 5 bông. Hỏi cắm được mấy bình hoa?Có :15 bông hoaMỗi bình:5 bôngHỏi cắm.Bình hoa?Tóm tắt11117 Bài 2: Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa, mỗi bình có 5 bông. Hỏi cắm được mấy bình hoa?Hãy đặt một đề toán, trong đó phép tính giải thuộc bảng chia 5 ?Số bình hoa cắm được là:15 : 5 = 3(bình hoa) Đáp số: 3 bình hoa.Bài giải18Hôm nay cô dạy các em bài gì?Hãy đọc thuộc bảng chia 5?19Bảng chia 55 : 5 = 110 : 5 = 2 15 : 5 = 320 : 5 = 425 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 50 : 5 = 10Năm MớiChúcCácEmHọcGiỏi20KÝnh chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o m¹nh khoÎ !Chóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan, häc giái ! 

File đính kèm:

  • pptbang chia 5 lop 2.ppt