Bài giảng môn Toán Lớp 2 - Tuần 30 - Bài: Ki-lô-mét

Bài 2:

Nhìn hình vẽ trả lời các câu hỏi sau:

• Quãng đưường từ A đến B dài

b) Quãng đưường từ B đến D (đi qua C) dài

nhiêu kilômet?

c) Quãng đưường từ C đến A (đi qua B) dài

nhiêu kilômet?

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 07/10/2021 | Lượt xem: 280 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Toán Lớp 2 - Tuần 30 - Bài: Ki-lô-mét, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
1Bài 1: Số?1km = 1000mm1m = 1m = 10dmdmcmm = dm =cm =1km 1m 1dm 100cm10cm = 1000m =10dm =2Bài 2:ABCD23km42km48kmNhìn hình vẽ trả lời các câu hỏi sau: Quãng đưường từ A đến B dàib) Quãng đưường từ B đến D (đi qua C) dàic) Quãng đưường từ C đến A (đi qua B) dài bao nhiêu kilômet? nhiêu kilômet? baobaonhiêu kilômet? 23km90km65km3Bài 3:Nêu số đo thích hợp (theo mẫu): Quãng đường Dài Hà Nội- Cao Bằng285 kmHà Nội- Lạng SơnHà Nội- Hải PhòngHà Nội- VinhVinh- HuếThành phố Hồ Chí Minh- Cần ThơThành phố Hồ Chí Minh- Cà Mau169km102km308km368km174km354km413AI TINH HƠN?2451. Cao Bằng và Lạng Sơn, nơi xa Hà Nội hơn là:543210 A. Lạng Sơn B. Cao BằngHết giờ !6Phần thưởng dành cho cỏc bạn là kẹo mỳt! 1. Cao Bằng và Lạng Sơn, nơi xa Hà Nội hơn là: B. Cao Bằng7543210Hết giờ !2. Lạng Sơn và Hải Phũng, nơi gần Hà Nội hơn là: A. Hải Phũng B. Lạng Sơn8Phần thưởng của cỏc bạn là bim bim!?2. Lạng Sơn và Hải Phũng, nơi gần Hà Nội hơn là: A. Hải Phũng 9543210Hết giờ !3. Quóng đường nào dài hơn: Hà Nội – Vinh hay Vinh – Huế? A. Hà Nội – Vinh B. Vinh – Huế10?CHÚC MỪNG CÁC BẠN3. Quóng đường nào dài hơn: Hà Nội – Vinh hay Vinh – Huế? B. Vinh – Huế11543210Hết giờ !4. Quóng đường nào ngắn hơn: TP Hồ Chớ Minh – Cần Thơ hay TP Hồ Chớ Minh – Cà Mau? B. TP Hồ Chớ Minh – Cần Thơ A. TP Hồ Chớ Minh – Cà Mau 12?4. Quóng đường nào ngắn hơn: TP Hồ Chớ Minh – Cần Thơ hay TP Hồ Chớ Minh – Cà Mau? B. TP Hồ Chớ Minh – Cần Thơ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_2_tuan_30_bai_ki_lo_met.ppt