Bài giảng Môn toán lớp 5: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Quy tắc:

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau :

Nhân như nhân các số tự nhiên

Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ ph?i sang trái.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: shichibukai | Lượt xem: 3862 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn toán lớp 5: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 MễN TOÁN NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIấN GIÁO VIấN: NGUYỄN THANH LÂM Năm học : 2012-2013  Nhân một số thập phân với một số tự nhiên. Ví dụ 1 : Cho Hình tam giác ABC có: AB =1,2 m, AC = 1,2m, BC=1,2m. Tính chu vi của hình tam giác đó. Ta phải thực hiện phép tính nhân : 1,2 x 3 = ? (m) A C B 1,2m 1,2m 1,2m 1,2m =12dm 36(dm) 12 x 3 36dm = m 3,6 Vậy : 1,2 x 3 = 3,6 (m) Bước 2: Đánh dấu phẩy ở tích *Phaàn thaọp phaõn cuỷa soỏ 1,2 coự 1 chửừ soỏ , 	 *Ta duứng daỏu phaồy taựch ra ụỷ tớch 1 chửừ soỏ keồ tửứ phaỷi sang traựi 3 3 6 X 1, 2 , Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau : Bước 1 : *Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên Vớ duù 2 : 0,46 x 12 = ? ẹaởt tớnh 0,46 x 1 2 92 4 6 5 52 , Bửụực 1: Thửùc hieọn pheựp nhaõn nhử nhaõn caực số tửù nhieõn Bước 2 : ẹaựnh daỏu phaồy ụỷ tớch ẹeỏm : Phaàn thaọp phaõn cuỷa 0,46 coự 2 chửừ soỏ Taựch : Ta duứng daỏu phaồy taựch ụỷ tớch ra 2 chửừ soỏ keồ tửứ traựi sang phaỷi Quy tắc: Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau : - Nhân như nhân các số tự nhiên - Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. 1. Đặt tính rồi tính : a) 2,5 x 7 b) 5,18 x 5 2,5 x 7 17,5 5,18 x 25,90 5 Luyện tập 2. Viết số thích hợp vào chỗ trống: Thừa số Thừa số 3,18 3 Tích 8,07 5 2,356 10 9,54 40,35 23,56 Túm tắt : Bài giải : Trong 4 giờ ô tô đó chạy được số km là : 42,6 x 4 = 170,4 (km) Đáp số : 170,4 (km) 42,6 km ? km Cụng chỳa Trũ chơi ? ? ? 1,1 x 3 x 2 x 4 158,4 3,3 19,8 39,6 1,1 X 6 x 2 x 4 X 6 x 3 Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ. 

File đính kèm:

  • pptToan tiet 55.ppt