Bài giảng Môn Toán lớp 8 - Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp (tiếp theo)

) Tính nhanh giá trị của biểu thức x2 + 2x + 1 - y2 tại x = 94,5 và y = 4,5.

b) Khi phân tích đa thức x2 + 4x – 2xy – 4y + y2 thành nhân tử, bạn Việt làm như sau:

x2 + 4x – 2xy – 4y + y2

= (x2 – 2xy + y2 ) + (4x – 4y)

= (x – y)2 + 4(x – y)

= (x – y)(x – y + 4)

Em hãy chỉ rõ trong cách làm trên, bạn Việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử.

 

ppt7 trang | Chia sẻ: shichibukai | Lượt xem: 2461 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 8 - Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ĐẠI SỐ 8 BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử. 5x3 + 10x2y + 5xy2 Gợi ý: Đặt nhân tử chung ? Dùng Hằng đẳng thức ? Nhóm nhiều hạng tử ? Hay có thể phối hợp các phương pháp trên ? Ví dụ 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử. x2 – 2xy + y2 - 9 Phân tích đa thức ?1 2x3y - 2xy3 - 4xy2 -2xy thành nhân tử a) Tính nhanh giá trị của biểu thức x2 + 2x + 1 - y2 tại x = 94,5 và y = 4,5. ?2 b) Khi phân tích đa thức x2 + 4x – 2xy – 4y + y2 thành nhân tử, bạn Việt làm như sau: x2 + 4x – 2xy – 4y + y2 = (x2 – 2xy + y2 ) + (4x – 4y) = (x – y)2 + 4(x – y) = (x – y)(x – y + 4) Em hãy chỉ rõ trong cách làm trên, bạn Việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử. Nhóm hạng tử Dùng HĐT và đặt nhân tử chung Đặt nhân tử chung 3. LUYỆN TẬP Bài 51: (SGK/24) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. a) x3 - 2x2 + x b) 2x2 + 4x + 2 - 2y2 c) 2xy – x2 – y2 + 16 Bài 52: Chứng minh rằng: (5n + 2)2 – 4 chia hết cho 5 với mọi số nguyên n. - Xem lại các bước khi phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. - Xem lại các dạng toán đã làm. - Làm các bài tập: 53, 54, 55 - SGK/24; 25 - Chuẩn bị giờ sau luyện tập. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ 

File đính kèm:

  • pptPhan tich da thuc thanh nhan tuPhoi hop nhieu PP.ppt
Bài giảng liên quan