Bài giảng Môn Toán lớp 8 - Tiết 15: Chia đa thức cho đơn thức

Không làm tính chia, hãy xét đa thức A có chia hết cho

 đơn thức B không?

Bài giải:

Đa thức A chia hết cho đơn thức B vì tất cả các hạng tử của A đều chia hết cho B.

Quy tắc: Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: shichibukai | Lượt xem: 1640 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 8 - Tiết 15: Chia đa thức cho đơn thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ngày 14 tháng 10 năm 2011 - Khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B ? - Phát biểu quy tắc chia đơn thức A cho đơn thức B. - Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A. - Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau: + Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B. + Chia luỹ thừa của từng biến trong A cho luỹ thừa của cùng biến đó trong B. + Nhân các kết quả tìm được với nhau. I. Quy tắc: - Cộng các kết quả tìm được với nhau. Ngày 25 tháng 10 năm 2005 * Ví dụ: Một đa thức muốn chia hết cho đơn thức thì tất cả các hạng tử của đa thức phải chia hết cho đơn thức. * Bài 63-SGK: Không làm tính chia, hãy xét đa thức A có chia hết cho đơn thức B không? * Bài giải: Đa thức A chia hết cho đơn thức B vì tất cả các hạng tử của A đều chia hết cho B. Quy tắc: Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau. * Ví dụ: Thực hiện phép tính: Chú ý: Trong thực hành ta có thể tính nhẩm và bỏ bớt một số phép tính trung gian. II. áp dụng: Vậy bạn Hoa giải đúng. * Lưu ý: Để chia một đa thức cho một đơn thức, ngoài cách áp dụng quy tắc, ta còn có thể phân tích đa thức bị chia thành nhân tử mà có chứa nhân tử là đơn thức chia rồi thực hiện tương tự như chia một tích cho một số. b) Làm tính chia: Giải: II. Củng cố - Luyện tập: * Bài 64: Làm tính chia: II. Củng cố - Luyện tập: * Bài 65: Làm tính chia: IV. Hướng dẫn về nhà: Học thuộc quy tắc chia đơn thức cho đơn thức. Chia đa thức cho đơn thức. Bài tập: 44, 45, 46, 47 trang 8/SBT và 66/SGK. Ôn lại phép trừ đa thức, phép nhân đa thức đã sắp xếp, các hằng đẳng thức đáng nhớ. 

File đính kèm:

  • pptTiet 15 chia da thuc cho don thuc.ppt