Bài giảng môn Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Bài: Mặt trời

- Vào những ngày nắng , nhiệt độ cao , em thấy nóng hay lạnh? Vì sao?

Vào ngày nắng , nhiệt độ cao ta thấy nóng vì Mặt Trời cung cấp sức nóng cho Trái Đất

ppt26 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 308 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Bài: Mặt trời, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Kiểm tra bài cũ 
Chúng ta cần trồng và chăm sóc cây . Không trèo cây , bẻ cành . Không giết hại các loài vật có trong tự nhiên , đ ặc biệt là loài vật quý hiếm 
- Em phải làm gì để bảo vệ cây cối và các loài vật ? 
  Em hóy vẽ và tô màu Mặt Trời .  
 Hát , vẽ về Mặt Trời 
Cả lớp hát bài : Cháu vẽ ô ng Mặt Trời 
- Mặt Trời cú hỡnh gỡ ? 
 - Mặt Trời có màu gì? 
Mặt Trời tròn , giống nh ư một “ qu ả bóng lửa ” khổng lồ . 
I. Hỡnh dạng của Mặt Trời 
II. Vai tr ò của M ặt T rời : 
I. Hỡnh dạng của M ặt T rời : 
- Ban đêm, các em có nhìn thấy Mặt Trời hay không ? Bầu trời như thế nào ? 
 Khụng . Bõ̀u trời tối . 
II. Vai tr ò của M ặt T rời : 
I. Hỡnh dạng của M ặt T rời : 
- Ban ngày , b ầu trời như thế nào ? Vỡ sao ? 
 Bầu trời sỏng vỡ cú Mặt Trời . 
- Vào những ngày nắng , nhiệt độ cao , em thấy nóng hay lạnh? Vì sao ? 
- Vào ngày nắng , nhiệt độ cao ta thấy nóng vì Mặt Trời cung cấp sức nóng cho Trái Đ ất 
Phơi hạt cà phờ 
Mặt Trời cung cấp ỏnh sỏng và sưởi ấm cho Trỏi đất . 
Mặt Trời ở rất xa Trái Đ ất . 
- Mặt Trời tròn giống nh ư “ qu ả bóng lửa ” khổng lồ . 
- Mặt Trời chiếu sáng và sưởi ấm Trái Đ ất . - Mặt Trời ở rất xa Trái Đ ất .  
Ghi nhớ 
Đ á nh dấu x vào ô trống trước câu tr ả lời đ úng nhât : 
Câu 1: Đi dưới trời nắng , em cần phải làm gì ? 
  Không đ ội nón mũ .  Đ ội mũ , nón , che ô.  Mặc áo mưa 
Câu 2: Khi quan sát Mặt Trời em phải : 
  Đ eo kính đ ặc biệt .  Nhìn Mặt Trời qua thau nước trong . 
  Cả 2 ý trên 
 N 2 
X 
X 
Câu 3: Mặt Trời có hình dạng nh ư thế nào ? 
  Hình tròn .  Hình ch ữ nhật .  Hình vuông . 
Câu 4: Mặt Trời có vai trò gì? 
  Cung cấp gió cho Trái Đ ất . 
  Chiếu sáng . 
  Chiếu sáng và sưởi ấm cho Trái Đ ất 
X 
X 
- Mặt Trời tròn giống nh ư “ qu ả bóng l ử a” khổng lồ . 
- Mặt Trời chiếu sáng và sưởi ấm Trái Đ ất . - Mặt Trời ở rất xa Trái Đ ất .   
GHI NH Ớ: 
ấ 
U 
A 
C 
S 
H 
N 
G 
I 
p 
H 
ơ 
I 
1 
3 
2 
5 
4 
6 
7 
m 
U 
i 
ụ 
t 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
TRề CHƠI 
ễ CHỮ 
T 
R 
O 
N 
k 
h 
Ă 
n 
Đ 
R 
A 
I 
T 
 
T 
Hết giờ 
01s 
02s 
03s 
04s 
05s 
06s 
07s 
08s 
09s 
10s 
 Bắt đầu 
ễ chữ gồm 2 chữ cỏi , chỉ một vật dựng để che nắng 
được làm bằng vải mà khụng phải là cỏi ụ. 
Hết giờ 
01s 
02s 
03s 
04s 
05s 
06s 
07s 
08s 
09s 
10s 
 Bắt đầu 
Từ gồm 4 chữ cỏi , chỉ vật hằng ngày chỳng ta thường dựng lau mặt . 
Hết giờ 
01s 
02s 
03s 
04s 
05s 
06s 
07s 
08s 
09s 
10s 
 Bắt đầu 
Từ gồm 3 chữ cỏi , là từ trỏi nghĩa với từ sỏng . 
Hết giờ 
01s 
02s 
03s 
04s 
05s 
06s 
07s 
08s 
09s 
10s 
 Bắt đầu 
Từ gồm 4 chữ cỏi , từ cũn thiếu trong cõu sau : Mặt trời cú hỡnh ” 
Hết giờ 
01s 
02s 
03s 
04s 
05s 
06s 
07s 
08s 
09s 
10s 
 Bắt đầu 
Từ gồm 7 chữ cỏi , tờn của hành tinh 
 thứ 3 trong hệ mặt trời . 
Hết giờ 
01s 
02s 
03s 
04s 
05s 
06s 
07s 
08s 
09s 
10s 
 Bắt đầu 
Từ gồm 4 chữ cỏi,chỉ việc làm khụ thúc , 
đậu,lạc , cà phờ , ỏo quần ,  dưới ỏnh nắng mặt trời . 
Hết giờ 
01s 
02s 
03s 
04s 
05s 
06s 
07s 
08s 
09s 
10s 
 Bắt đầu 
Từ gồm 9 chữ cỏi,là từ cũn thiếu trong cõu sau : Mặt trời  và sưởi ấm cho Trỏi Đất . 
trung thành 
Xin chân thành cảm ơn 
Quý thầy cô giáo và các em học sinh ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_3_bai_mat_troi.ppt