Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Bài: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”

1) Theo em báo cáo trên là của ai?

+ Bạn đó báo cáo với những ai?

2)Bản báo cáo gồm những nội dung nào?

3)Lớp tổ chức báo cáo kết quả thi đua trong tháng để

làm gì?

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 409 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Bài: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kính chào các thầy cô giáo 
và các em học sinh! 
Môn: Tập đọc 
LỚP BA 
Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 
Tập đọc 
Đoạn 1 
 Đoạn 1 
Đoạn 2 
 Đoạn 2 
Đoạn 3 
 Đoạn 3 
Đoạn 4 
 Đoạn 4 
Kiểm tra bài cũ 
Kể chuyện 
Kể lại một đoạn câu chuyện Hai Bà Trưng 
Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 
Tập đọc 
Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 
Tập đọc 
Luyện đọc 
Từ ngữ 
 Tìm hiểu bài 
 Báo cáo kết quả 
tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” 
SGK/ 10 
- kết quả, 
đoạt giải, 
khen thưởng. 
- Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt nam 
Tập đọc 
 Báo cáo kết quả 
tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” 
SGK/ 10 
Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 
Tìm hiểu bài 
1) Theo em báo cáo trên là của ai? 
+ Bạn đó báo cáo với những ai? 
2)Bản báo cáo gồm những nội dung nào? 
3)Lớp tổ chức báo cáo kết quả thi đua trong tháng để 
làm gì? 
Tập đọc 
 Báo cáo kết quả 
tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” 
SGK/ 10 
Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 
Trò chơi: Đọc đúng nội dung báo cáo. 
Học tập 
Lao động 
Công tác khác 
Đề nghị khen thưởng 
Tập đọc 
Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 
Trò chơi: Đọc đúng nội dung báo cáo. 
Học tập 
Lao động 
 -Phần đông các bạn đi học 
đúng giờ, học bài và làm 
bài đầy đủ. Nhưng vẫn còn 
 hai bạn nói chuyện riêng 
trong giờ học 
 -Cả lớp đạt 55 điểm giỏi, 90 
điểm khá, không có điểm 
 kém 
 -Lớp tham gia nhổ cỏ 
 ở hai bồn hoa trong 
 sân trường 
Tập đọc 
Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 
Trò chơi: Đọc đúng nội dung báo cáo. 
Công tác khác 
Đề nghị khen thưởng 
 -Lớp có điệu múa tham 
 gia liên hoan văn nghệ 
 chào mừng Ngày thành 
 lập Quân đội Nhân dân 
Việt Nam, đoạt giải Nhì. 
Tập thể ; tổ 1, tổ 3. 
Cá nhân: Đặng Tuấn 
 Cảnh, Nguyễn Phương 
 Hà, lê Đức Khôi, Vũ 
Minh Long, Bùi Thị Mai 
Tập đọc 
 Báo cáo kết quả 
tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” 
Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 
(Xem sách trang 10) 
Bài sau: Ở lại với chiến khu 
Chào tạm biệt 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_3_bai_bao_cao_ket_qua_thang_thi_dua_no.ppt