Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tuần 6 - Bài: Mẩu giấy vụn

Qua bài học này muốn nhắc nhớ em điều gì?

Phải giữ gìn vệ sinh chung, khi thấy rác ở sân trường thì các em phải nhặt rác bỏ đúng nơi quy định.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 487 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tuần 6 - Bài: Mẩu giấy vụn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TẬP ĐỌCLớp 2TẬP ĐỌCMẨU GIẤY VỤNBµi còMïa hÌ c¸i trèng lµm g×?Mïa hÌ c¸i trèng còng nghØ.B¹n häc sinh x­ng h« vµ trß chuyÖn víi c¸i trèng nh­ thÕ nµo?X­ng lµ bän m×nh vµ hái cã buån kh«ng?Tập đọc:Luyện đọc:Tìm hiểu bàiQuế SơnMÈu giÊy vônrộng rãisáng sủa xì xàosạch sẽsọt rácLuyện đọc đoạnĐoạn1: “Lớp học rộng rãi.. Lối ra vào.”Đoạn 2 : “Cô giáo bước vào lớp cô nói tiếp.”Đoạn 3: “Cả lớp im lặng đúng đấy ạ !”Đoạn 4: “Bỗng một em gáivui quá”Tập đọc:MÈu giÊy vônLuyện đọc câuLớp ta hôm nay sạch sẽ quá ! Thật đáng khen !Các em hãy lắng nghe và cho biết mẩu giấy đang nói gì nhé ! Tập đọc:MÈu giÊy vônLuyện đọcTìm hiểu bàirộng rãisáng sủa xì xàosạch sẽsọt ráctiếng xì xàođánh bạohưởng ứngthích thúTập đọc:MÈu giÊy vônCác bạn ơi ! Hãy bỏ tôi vào sọt rác ! Tập đọc:MÈu giÊy vônTrả lời: mẩu giấy vụn nằm ngay ở giữa lối ra vào, rất dễ thấy1- Mẩu giấy vụn nằm ở đâu? Có dễ thấy không?Trả lời: cô yêu cầu cả lớp lắng nghe và cho cô biết mẩu giấy đang nói gì. 2. Cô giáo yêu cầu cả lớp làm gì?3. Bạn gái nghe thấy mẩu giấy đang nói gì?Các bạn ơi! Xin hãy bỏ tôi vào sọt rác!4. Em hiểu ý cô giáo nhắc nhở học sinh điều gì?Trả lời: Phải chú ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp. - phải giữ gìn trường lớp sạch đẹp.Qua bài học này muốn nhắc nhớ em điều gì?Phải giữ gìn vệ sinh chung, khi thấy rác ở sân trường thì các em phải nhặt rác bỏ đúng nơi quy định.Tập đọc:MÈu giÊy vônLuyện đọc lạiThi đọc truyện theo vai.Củng cốTại sao cả lớp lại cười rộ lên khi nghe bạn gái nói ?Em có thích bạn gái trong truyện này không? Vì sao?Ng«i tr­êng míiDÆn dß:- LuyÖn ®äc vµ tr¶ lêi l¹i c¸c c©u hái trong bµi- ChuÈn bÞ bµi: Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« M¹nh kháe - H¹nh phóc KÝnh chóc quý thÇy c«

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_3_tuan_6_bai_mau_giay_vun.ppt