Bài giảng Tập làm văn Lớp 2 - Bài: Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách

Bài tập 1: Trả lời câu hỏi theo hai cách.

a. Em có đi xem phim không?

b. Mẹ có mua báo không?

c. Em có ăn cơm bây giờ không?

 

pptx12 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 03/11/2021 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tập làm văn Lớp 2 - Bài: Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tập làm văn 
Kiểm tra bài cũ 
Đọc mục lục sách Tiếng Việt tuần 6. Nêu tên các bài tập đọc trong tuần đó? 
Tập làm văn 
Khẳng định, phủ định. 
Luyện tập về mục lục sách 
Tập làm văn 
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi theo hai cách. 
a. Em có đi xem phim không? 
b. Mẹ có mua báo không? 
c. Em có ăn cơm bây giờ không? 
Tập làm văn 
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi theo hai cách. 
M: - Em c ó thích đọc thơ không? 
- Có, em có thích đọc thơ. 
- Không, em không thích thích đọc thơ. 
Tập làm văn 
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi theo hai cách. 
a. Em có đi xem phim không? 
 Có, em có đi xem phim. 
 Không, em không đi xem phim. 
b. Mẹ có mua báo không? 
- Có, mẹ có mua báo . 
 Không, mẹ không mua báo . 
c. Em có ăn cơm bây giờ không? 
 Có, em có ăn cơm bây giờ. 
 Không, em không ăn cơm bây giờ. 
Bài tập 2: Đặt câu theo các mẫu sau, mỗi mẫu một câu. 
- Trường em không xa đâu ! 
- Trường em có xa đâu ! 
- Trường em đâu có xa! 
Bài tập 2: Đặt câu theo các mẫu sau, mỗi mẫu một câu. 
- Trường em không xa đâu ! 
- Nh à em không xa đâu ! 
- C ây cau khôn g cao đâu ! 
- Trường em có xa đâu ! 
- Qu ê em có xa đâu ! 
- B ài toán này có khó đâu ! 
- Trường em đâu có xa! 
- Quê em đâu có xa! 
- Bài toán này đâu có khó ! 
Bài tập 3: Đọc mục lục của một truyện thiếu nhi . Ghi lại 2 tên truyện, tên tác giả và số trang theo thứ tự trong mục lục . 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_lam_van_lop_2_bai_khang_dinh_phu_dinh_luyen_ta.pptx
Bài giảng liên quan