Bài giảng Tin học Lớp 3 - Bài: Dấu hỏi, dấu ngã

Rừng cây trong nắng

Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi, tráng lệ. Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ. Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim hót không ngớt vang vọng mãi trên trời cao xanh thẳm.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tin học Lớp 3 - Bài: Dấu hỏi, dấu ngã, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Câu 1: Em hãy nêu quy tắc gõ chữ có dấu ? 
Câu 2: Nêu cách gõ các dấu sau đây ? 
Để được 
Em gõ 
Dấu huyền 
Dấu sắc 
Dấu nặng 
Tin học 
Thứ ngày tháng năm 20 
Dấu hỏi, dấu ngã 
1. Nhắc lại quy tắc gõ chữ có dấu 
Gõ hết các chữ trong từ 
Gõ dấu 
1. Gõ dấu kiểu telex 
Gõ các từ sau trên phần mềm Word: 
Để được 
Em gõ 
Thẳng thắn 
Giải thưởng 
Bãi biển 
Giair thuwowngr 
Thawngr thawns 
Baix bieenr 
Để được 
Em gõ 
Dấu hỏi 
Dấu ngã 
r 
x 
Để được 
Em gõ 
Dấu huyền 
Dấu sắc 
Dấu nặng 
Dấu hỏi 
Dấu ngã 
f 
s 
j 
r 
x 
Nêu cách gõ 5 dấu trong tiếng Việt ? 
THỰC HÀNH 
Gõ đoạn văn sau theo kiểu Telex 
Rừng cây trong nắng 
Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi, tráng lệ. Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ. Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim hót không ngớt vang vọng mãi trên trời cao xanh thẳm. 
THỰC HÀNH 
Gõ từ sau: 
Em gõ 
Được 
booong 
boong 
Xooong 
xoong 
THỰC HÀNH 
Gõ từ sau: 
Loong coong 
Cái soong 
Anh Long cắt những ngồng cải soong cong cong. 
Trß ch¬i: H¸i hoa trong v­ên 
H·y nªu quy t¾c gâ ch÷ cã dÊu 
+ Gõ hết các chữ trong từ 
+ Gõ dấu 
CHÚC MỪNG CÁC EM ! 
Gõ dấu hỏi theo kiểu Telex ? 
CHÚC MỪNG CÁC EM ! 
r 
Gõ dấu nặng theo kiểu Telex ? 
CHÚC MỪNG CÁC EM ! 
j 
Gõ dấu ngã theo kiểu Telex ? 
CHÚC MỪNG CÁC EM ! 
x 
Gõ dấu huyền theo kiểu Telex ? 
CHÚC MỪNG CÁC EM ! 
f 
Chọn đáp án đúng để gõ được từ : 
 sửa chữa 
CHÚC MỪNG CÁC EM ! 
Suwar chuwax 
suwar chuwas 
a 
b 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tin_hoc_lop_3_bai_dau_hoi_dau_nga.ppt