Bài giảng Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1 - Bài 5: Tập gõ bàn phím - Nguyễn Thị Hữu

1. Cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay

 Hai bàn tay đặt nhẹ lên bàn phím;

 Hai ngón trỏ đặt lên hai phím có gai F và J;

 Hai ngón cái đặt lên phím cách;

 Các ngón còn lại đặt lên các phím còn lại trên hàng phím cơ sở;

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 30/10/2021 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1 - Bài 5: Tập gõ bàn phím - Nguyễn Thị Hữu, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng Quý thầy, cô về dự giờ thăm lớp 3A 
Môn : Tin học 
Giáo Viên : Nguyễn Thị Hữu 
PHẦN THƯỞNG CỦA BẠN LÀ 1 TRÀNG PHÁO TAY 
PHẦN THƯỞNG CỦA BẠN LÀ MỘT MÓN QUÀ 
PHẦN THƯỞNG CỦA BẠN LÀ 2 TRÀNG PHÁO TAY 
PHẦN THƯỞNG CỦA BẠN LÀ MỘT MÓN QUÀ 
CÂU 1 
CÂU 2 
CÂU 3 
CÂU 4 
Khu vực chính của bàn phím máy tính gồm mấy hàng phím? 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
Hai phím có gai là? 
A. F, S 
B. F, J 
C. L, K 
Phím A thuộc hàng phím nào? 
A. Hàng phím cơ sở 
B. Hàng phím trên 
C. Hàng phím dưới 
Phím Q thuộc hàng phím nào? 
A. Hàng phím cơ sở 
B. Hàng phím trên 
C. Hàng phím dưới 
BÀI 5 
 TẬP GÕ BÀN PHÍM 
 1. Cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay 
Ba ̀i 5 : Tâ ̣p gõ ba ̀n phím 
 a) Em hãy nhắc lại cách đặt tay lên bàn phím ? 
 Hai bàn tay đặt nhẹ lên bàn phím; 
 Hai ngón trỏ đặt lên hai phím có gai F và J; 
 Hai ngón cái đặt lên phím cách; 
 Các ngón còn lại đặt lên các phím còn lại trên hàng phím cơ sở; 
1. Cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay 
Bàn tay trái 
Bàn tay phải 
Phím 
Ngón 
Phím 
Ngón 
CapsLock, Tab 
Út 
Enter, Shift 
1, Q, A, Z 
0, P, :, ? 
2, W, S, X 
Áp út 
Giữa 
7, U, J, M 
Trỏ 
8, I, K, < 
Phím cách 
6, Y, H, N 
b) Đọc thông tin trong hình. Điền các chữ còn thiếu vào bảng dưới đây: 
Út 
Áp út 
Cái 
3, E, D, C 
4, 5, R, T, F, G, V, B 
Út 
Út 
9,O, L, > 
Trỏ 
Giữa 
Tro ̉ 
 1. Cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay 
Ba ̀i 5 : Tâ ̣p gõ ba ̀n phím 
 c) Thảo luận nhóm đôi . Đọc tên phím , yêu cầu bạn gõ phím đó . Nhận xét bạn đã gõ đúng cách gõ bằng 10 ngón tay chưa ? 
 2. Tập gõ bàn phím bằng 10 ngón tay với phần mềm Kiran’s Typing Tutor 
Ba ̀i 5 : Tâ ̣p gõ ba ̀n phím 
Khởi động chương trình bằng cách nháy đúp chuột lên biểu tượng 
 2. Tập gõ bàn phím bằng 10 ngón tay với phần mềm Kiran’s Typing Tutor. 
Nhập tên 
 Bắt đầu luyện tập gõ bàn phím 
Nháy chuột vào biểu tượng Typing Practice để chuyển sang cửa sổ luyện tập 
 Bắt đầu luyện tập gõ bàn phím 
Gõ bằng 10 ngón theo đúng kí tự hiện ra trong ô màu trắng 
Chọn 1 trong các hàng phím từ danh sách để rèn luyện. 
 Bắt đầu luyện tập gõ bàn phím 
Tên bài luyện tập 
Độ chính xác khi gõ 
Vị trí các ngón tay trên bàn phím 
GHI NHỚ: 
Ba ̀i 5 : Tâ ̣p gõ ba ̀n phím 
- Luôn gõ bàn phím bằng 10 ngón tay . 
- Gõ bàn phím bằng 10 ngón tay giúp em gõ nhanh và chính xác hơn . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tin_hoc_lop_3_chu_de_1_bai_5_tap_go_ban_phim_nguye.ppt