Bài giảng Tin học Lớp 6 - Bài 18: Trình bày trang văn bản và in - Trường THCS Phong Phú

Xem trước khi in và in văn bản

Lưu ý: Để có thể in được, máy tính của em phải được kết nối với máy in và máy in phải được bật

pptx18 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 11/11/2023 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tin học Lớp 6 - Bài 18: Trình bày trang văn bản và in - Trường THCS Phong Phú, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ 
Hãy cho biết tác dụng của các nút lệnh sau. 
1. Nút dùng để định dạng  
2. Nút dùng để định dạng .... 
3. Nút dùng để định dạng ..... 
4. Nút dùng để .. 
5. Nút dùng để  
6. Nút dùng để .... 
chữ đậm 
chữ nghiêng 
chữ gạch chân 
căn lề trái 
căn giữa 
căn lề phải 
TRƯỜNG THCS PHONG PHÚ 
TIN HỌC 6 
Bài 18: 
TRÌNH BÀY 
TRANG VĂN BẢN VÀ IN 
Trình bày trang văn bản 
Chọn hướng trang và lề trang 
Xem trước khi in và in văn bản 
TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 
1. Trình bày trang văn bản 
Trình bày trang văn bản là làm những gì? 
	 Trình bày trang văn bản là bố trí toàn bộ nội dung văn bản để in trên giấy sao cho trang in đẹp , cân đối, hấp dẫn sự chú ý 
	Khi trình bày trang văn bản cần: 
1. Trình bày trang văn bản 
- Đặt lề trang: Lề trái, lề phải, lề trên và lề dưới. 
- Chọn hướng trang: Trang đứng hay trang nằm ngang. 
Trang đứng 
Trang nằm ngang 
Trang đứng 
Trang nằm ngang 
Đầu trang 
Số trang 
Lề đoạn văn 
Lề trái trang 
1. Trình bày trang văn bản 
Lề phải trang 
Lề trên 
Lề dưới 
Lề trang 
Lề đoạn văn 
Đoạn văn có thể vượt ra ngoài lề trang 
Để trình bày trang văn bản ta sử dụng lệnh nào ? 
2. Chọn hướng trang và đặt lề trang 
Chọn lệnh Page Layout  Page Setup 
2. Chọn hướng trang và đặt lề trang 
Chọn lệnh Page Layout  Page Setup 
Đặt lề trang 
Chọn hướng trang 
2. Chọn hướng trang và đặt lề trang 
a. Chọn hướng trang: 
Trang nằm ngang 
Trang đứng 
- Portrait : Trang đứng 
- Landscape : Trang nằm ngang 
2. Chọn hướng trang và đặt lề trang 
b. Chọn kiểu lề trang: 
Các kiểu lề trang 
Chọn Margins 
2. Chọn hướng trang và đặt lề trang 
Cách 2: Mở hộp thoại Page Setup 
2. Chọn hướng trang và đặt lề trang 
Đặt lề trang: 
 - Top : Lề trên 
 - Bottom : Lề dưới 
 - Left : Lề trái 
 - Right : Lề phải 
Đặt lề trang 
Chọn hướng trang 
3. Xem trước khi in và in văn bản 
Xem trước khi in Chọn File  Print hoặc Ctrl + P 
hoặc Ctrl + F2 
3. Xem trước khi in và in văn bản 
In văn bản: Chọn Print 
	 Lưu ý: Để có thể in được, máy tính của em phải được kết nối với máy in và máy in phải được bật. 
3. Xem trước khi in và in văn bản 
Tên 
Top 
Bottom 
Left 
Right 
Portrait 
Landscape 
Print 
Nút lệnh 
Hướng giấy đứng 
Lề trái 
In 
Lề trên 
Lề phải 
Hướng giấy nằm ngang 
Lề dưới 
Hãy nối các câu sau cho đúng : 
Bài tập 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_6_bai_18_trinh_bay_trang_van_ban_va_in.pptx