Bài giảng Toán Khối 5 - Bài: Hỗn số

Bài 1. Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu)

 Đọc: một và một phần hai

Bài 2:

Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số

Trò chơi: Tìm hỗn số - ghép hình:

 

pptx7 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 530 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Khối 5 - Bài: Hỗn số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 
CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ 
TIẾT: TOÁN 
Lớp 5B 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
4 
2 
 1 
Viết: 
+ 
Viết: 
Bài 1 . Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu) 
1 
2 
1 
Viết: 
Đọc: một và một phần hai 
Mẫu: 
a) 
b) 
c ) 
Bài 2: 
Viết hỗn số thích h ợp vào chỗ chấm d ưới mỗi vạch của tia số 
1 
5 
2 
5 
3 
5 
4 
5 
5 
5 
1 
5 
1 
105 
2 
0 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
0 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
6 
3 
9 
3 
a) 
b) 
Trò ch ơ i: Tìm hỗn số - ghép hình : 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 
 CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_khoi_5_bai_hon_so.pptx