Bài giảng Toán Khối Lớp 2 - Bài: Phép chia

 6 ô vuông chia thành 2 phần bằng nhau, hỏi mỗi phần có mấy ô vuông?Ta có phép chia để tìm số ô trong mỗi phần

 

 Đọc là Sáu chia hai bằng ba

 Dấu : gọi là dấu chia

Viết là: 6 : 2 = 3

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 515 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Khối Lớp 2 - Bài: Phép chia, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NỘI QUY LỚP HỌC 
Hãy vào lớp đúng giờ nhé! 
Chuẩn bị đầy đủ đồ dung học tập. 
Chỉ đ ư ợc nĩi khi cơ gọi tên 
Hồn thành bài tập khi cơ giao 
MỤC TIÊU: 
Nhận biết được phép chia 
 Biết được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia 
 Biết viết, đọc, tính được phép chia dựa vào phép nhân 
Trị chơi Truyền điện 
Đọc thuộc bảng nhân 2 
Đọc thuộc bảng nhân 3 
Đọc thuộc bảng nhân 4 
Đọc thuộc bảng nhân 5 
Thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 20 20 
	 6 ơ vuơng chia thành 2 phần b ằng nhau, hỏi mỗi phần cĩ mấy ơ vuơng? 
Phép chia 
3 
x 
2 
= 
6 
 Ta có phép chia để tìm số ô trong mỗi phần 
 6 : 2 = 3 
 Đọc là Sáu chia hai bằng ba 
 Dấu : gọi là dấu chia 
Viết là: 6 : 2 = 3 
Toán 
3 
x 
2 
= 
6 
Ta có phép chia để tìm số phần, mỗi phần có 3 ô: 
6 : 3 = 2 
Đọc là Sáu chia ba bằng hai 
Viết là: 
6 : 3 = 2 
Nhận xét: 
3 x 2 = 6 
6 : 2 = 3 
6 : 3 = 2 
	1. Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu) 
Mẫu : 
4 x 2 = 8 
8 : 2 = 4 
8 : 4 = 2 
a) 
3 x 5 = 15 
15 
: 
5 
= 
3 
15 
: 
3 
= 
5 
b) 
4 x 3 = 12 
12 
: 
3 
= 
4 
12 
: 
4 
= 
3 
c) 
2 x 5 = 10 
10 
: 
5 
= 
2 
10 
: 
2 
= 
5 
2. Tính 
a) 
3 x 4 = 
12 : 3 = 
12 : 4 = 
b) 
4 x 5 = 
20 : 4 = 
20 : 5 = 
12 
4 
3 
20 
5 
4 
Củng cố, dặn dò 
Về nhà: 
	- Xem lại bài. 
	- Xem trước bài Bảng chia 2 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_khoi_lop_2_bai_phep_chia.ppt