Bài giảng Toán Khối Lớp 3 - Bài: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Bài 2 :

Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

Tóm tắt

1 năm có : 365 ngày

Mỗi tuần có : 7 ngày

Năm đó gồm: .tuần lễ và .ngày?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 525 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Khối Lớp 3 - Bài: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
GV: Nguyễn Thị Tươi 
Lớp ; 3A 
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ MÔN TOÁN 
Tìm thương của 2 phép tính: 642 : 2 và 48 : 6 
Bài tập 
b) 354 : 5 = ? 
a) 480 : 6 = ? 
Bài 1 : 
Tính 
350 
7 
420 
6 
400 
5 
361 
3 
725 
6 
480 
4 
350 
7 
35 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
400 
5 
40 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
480 
4 
4 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
0 
72 
6 
6 
1 
2 
5 
0 
1 
0 
0 
2 
12 
5 
420 
6 
42 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
361 
3 
3 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
1 
1 
 Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày? 
Tóm tắt 
1 năm có : 365 ngày 
Mỗi tuần có : 7 ngày 
Năm đó gồm:..tuần lễ và ..ngày? 
Bài 2 : 
Bài 3 : 
Đ / S ? 
185 
6 
18 
3 
0 
5 
5 
0 
0 
805 
8 
8 
1 
00 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
5 
240 
4 
24 
60 
0 
0 
0 
0 
283 
7 
28 
4 
3 
0 
a) 
b) 
d) 
c) 
Trò chơi : 
 ” Tiếp sức” 
Yêu thương 
Đoàn kết 
 + Mỗi bạn lần lượt quan sát từng phép tính và ghi Đ/S vào ô trống. 
 + T r ong thời gian một đoạn nhạc chạy, đội nào viết đúng và nhanh là đội thắng cuộc. 
Luật chơi 
Trò chơi : 
 ” Tiếp sức” 
Yêu thương 
Đoàn kết 
Trò chơi : 
 ” Tiếp sức” 
Yêu thương 
Đoàn kết 
Chóc thÇy c«, c¸c con cïng 
gia ® ì nh m·i m·i 
h¹nh phóc ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_khoi_lop_3_bai_chia_so_co_ba_chu_so_cho_so_co.ppt