Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 4: So sánh số (Tiết 2)

Sáu bé hơn tám.

Tập viết dấu <.

Tìm số thích hợp

Cho mỗi chuồng một xe cỏ để số dê

trong chuồng ít hơn số bó cỏ.

Sáu bé hơn tám.

Tập viết dấu <.

Tìm số thích hợp

Cho mỗi chuồng một xe cỏ để số dê

trong chuồng ít hơn số bó cỏ.

 

pptx9 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 19/10/2021 | Lượt xem: 383 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 4: So sánh số (Tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bµi 4SO S¸NH SèTIẾT 2BÉ HƠN, DẤU <23<Hai bé hơn ba.68<Sáu bé hơn tám.1Tập viết dấu <.2Tìm số thích hợp3So sánh (theo mẫu)45<36<34<24<4Cho mỗi chuồng một xe cỏ để số dêtrong chuồng ít hơn số bó cỏ. 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_bai_4_so_sanh_so_tiet_2.pptx