Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Giải toán có lời văn

Bài toán: Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm

4 con gà. Hỏi nhà An có tất cả mấy (con gà)?

Có tất cả là:

Nhà An có tất cả là:

Bài giải:

 Nhà An có tất cả số con gà là:

5 + 4 = 9 (con)

 Đáp số: 9 con gà

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 407 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Giải toán có lời văn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giải toán có lời văn 
Bài toán : Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà? 
Tóm tắt: 
Có : 5 con gà 
Thêm : 4 con gà 
Có tất cả :  con gà? 
Bài giải: 
 Nhà An có tất cả số con gà là: 
 5 + 4 = 9 (con) 
 Đáp số: 9 con gà 
Có tất cả là: 
Nhà An có tất cả là: 
Bài toán : Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà An có tất cả mấy (con gà) ? 
Bài giải: 
 Nhà An có tất cả số con gà là: 
 5 + 4 = 9 (con) 
 Đáp số: 9 con gà 
là: 
Nhà An có tất cả là: 
số 
Có tất cả là: 
Bài 1 : An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng? 
Tóm tắt: 
An có : 4 quả bóng 
Bình có : 3 quả bóng 
Cả hai bạn có: ... quả bóng? 
Bài giải: 
 Cả hai bạn có số quả bóng là: 
 4 + 3 = 7 (quả) 
 Đáp số: 7 quả bóng 
Bài 2 : Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn ? 
Tóm tắt: 
Bài giải: 
 Có tất cả : ... bạn? 
Thêm : 3 bạn 
 Có : 6 bạn 
số 
là 
< 
< 
Tổ em có tất cả số bạn là: 
 6 + 3 = 9 (bạn) 
 Đáp số: 9 bạn 
Thư giãn 
Bài 3 : Đàn vịt có 5 con ở dưới ao và 4 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con ? 
Bài giải: 
Đàn vịt có tất cả số con là: 
 5 + 4 = 9 (con) 
 Đáp số: 9 con vịt 
Trên bờ: 4 con vịt 
Dưới ao: 5 con vịt 
Đàn vịt có tất cả: ... con? 
Tóm tắt: 
số 
là 
< 
< 
10 – 6 = 4 
 Chúng mình cùng thi đặt đề toán 
giải bằng phép tính sau nhé! 
HOẽC GIOÛI 
Happy New Year! 
Bài 3 : Đàn vịt có 5 con ở dưưới ao và 4 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con ? 
Bài giải: 
Đàn vịt có tất cả số con là: 
số 
là 
< 
< 
 5 + 4 = 9 (con) 
Đáp số: 9 con vịt 
Bài 2 : Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn ? 
Bài giải: 
số 
là 
< 
< 
Tổ em có tất cả số bạn là: 
 6 + 3 = 9 (bạn) 
 Đáp số: 9 bạn 
Bài toán : Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà An có tất cả mấy (con gà) ? 
Bài giải: 
 Nhà An có tất cả số con gà là: 
 5 + 4 = 9 (con) 
 Đáp số: 9 con gà 
là: 
số 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_giai_toan_co_loi_van.ppt