Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Giờ, phút

Toán

Giờ, phút

1 giờ = 60 phút

60 phút = 1 giờ

Hãy nêu vị trí của kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút?

Hãy nêu vị trí của kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút?

Kim phút chỉ vào số 3

 Kim phút chỉ vào số 6

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 460 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Giờ, phút, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TOÁN - LỚP 2 
GIỜ, PHÚT 
Bài cũ: 
 Đọc lại bảng chia 5 
Các em đã học những đơn vị đo thời gian nào? 
 Đáp án: Tuần lễ, ngày, giờ. 
Thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2020 
Toán 
Giờ, phút 
1 giờ = 60 phút 
60 phút = 1 giờ 
Toán 
Giờ, phút 
8 giờ 
8 giờ 15 phút 
Hãy nêu vị trí của kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút? 
Kim phút chỉ vào số 3 
Giờ, phút 
8 giờ 30 phút 
Hay là 8 giờ rưỡi 
Hãy nêu vị trí của kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút? 
 Kim phút chỉ vào số 6 
Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
A 
B 
C 
D 
7 giờ 15 phút 
2 giờ 30 phút 
11 giờ 30 phút 
3 giờ đúng 
2 giờ rưỡi 
11 giờ rưỡi 
Toán 
Giờ, phút 
Bài 2: Mỗi tranh vẽ ứng với đồng hồ nào? 
A 
Mai ngủ dậy lúc 6 giờ. 
B 
Mai đến trưường lúc 7 giờ 15 phút 
C 
D 
Mai ăn sáng lúc6 giờ 15 phút 
Mai tan học về lúc11 giờ 30 phút 
Toán 
Giờ, phút 
B 
A 
D 
Mai ngủ dậy lúc 6 giờ 
C 
Toán 
Giờ, phút 
C 
B 
A 
Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút 
D 
Toán 
Giờ, phút 
C 
A 
D 
Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút 
B 
Toán 
Giờ, phút 
C 
B 
D 
Mai tan học lúc 11 giờ 30 phút 
A 
Toán 
Giờ, phút 
Bài 3. Tính theo mẫu 
a 
1 giê + 2 giê = 3 giê 
5 giê + 2 giê = 
4 giê + 6 giê = 
8 giê + 7 giê = 
b 
5 giê - 2 giê = 3 giê 
9 giê - 3 giê = 
12 giê - 8 giê = 
16 giê - 10 giê = 
7 giê 
10 giê 
15 giê 
6 giê 
4 giê 
6 giê 
Toán 
Giờ, phút 
Trò chơi 
Ai nhanh, Ai đúng 
Toán 
Giờ, phút 
8 giờ 
Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
Toán 
Giờ, phút 
12 giờ 15 phút 
Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
Toán 
Giờ, phút 
2 giờ 30 phút 
Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
Toán 
Giờ, phút 
1 giờ = phút 
60 
60 phút = giờ 
 . 
1 
Toán 
Giờ, phút 
Toán 
Giờ, phút 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_gio_phut.ppt