Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Luyện tập chung (Trang 124)

Bài 4: Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ?

Tóm tắt

 1 chuồng : 5 con thỏ

 4 chuồng : . con thỏ ?

Bài giải

4 chuồng như thế có tất cả số con thỏ là:

5 x 4 = 20 (con thỏ)

 Đáp số: 20 con thỏ

 

pptx10 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 03/11/2021 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Luyện tập chung (Trang 124), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 
TOÁN - LỚP 2 
Luyện tập chung ( tr.124) 
5 x 8 = 
24 : 4 = 
6 x 3 = 
20 : 5 = 
4 x 7 = 
18 
4 
40 
28 
6 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Bài 1: Tính (theo mẫu): 
a. 5 x 6 : 3 = b. 6 : 3 x 5 = c. 2 x 2 x 2 = 
30 : 3 
Mẫu: 3 x 4 : 2 = 12 : 2 
 = 6 
3 x 5 
4 x 2 
= 10 
= 15 
= 8 
Bài 2: Tìm x : 
 a. x + 2 = 6 
 b . 3 + x = 15 
 x = 6 - 2 
 x = 4 
 x = 15 - 3 
 x = 12 
 x x 2 = 6 
 x = 6 : 2 
 x = 3 
 3 x x = 15 
 x = 15 : 3 
 x = 5 
Bài 3: 
C 
A 
D 
B 
Bài 4: Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ? 
Tóm tắt 
 1 chuồng : 5 con thỏ 
 4 chuồng : . con thỏ ? 
Bài giải 
4 chuồng như thế có tất cả số con thỏ là: 
5 x 4 = 20 (con thỏ) 
 Đáp số: 20 con thỏ 
Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật 
CHÀO TẠM BIỆT 
HẸN GẶP LẠI! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_luyen_tap_chung_trang_124.pptx