Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Luyện tập (Trang 39)

Baứi 4: Mẹ hái được 38 quả bưởi, chị hái được 16 quả bưởi. Hỏi mẹ và chị hái được tất cả bao nhiêu quả bưởi?

Tóm tắt:

Mẹ hái : 38 quả bưởi

Chị hái : 16 quả bưởi

Mẹ và chị hái: quả bưởi?

 

ppt7 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 03/11/2021 | Lượt xem: 220 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Luyện tập (Trang 39), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
VỀ DỰ GIỜ 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO, Cễ GIÁO 
MễN TOÁN - LỚP 2G 
Baứi 1 : 
9 + 6 = 
6 + 9 = 
6 + 5 = 
5 + 6 = 
7 + 8 = 
8 + 7= 
3 + 9 = 
9 + 3 = 
a) 
Tớnh nhẩm: 
15 
15 
15 
15 
11 
11 
12 
12 
Trũ chơi : Xè ĐIỆN 
Baứi 1 : Tớnh nhaồm: 
3 + 8 = 
5 + 8 = 
2 + 9 = 
5 + 9 = 
11 
13 
12 
4 + 8 = 
4 + 7= 
6 + 7 = 
7 + 7 = 
b) 
11 
11 
14 
13 
14 
Baứi 2 : Tính 
8 + 4 + 1 = 
8 + 5 = 
7 + 4 + 2 = 
7 + 6 = 
6 + 3 + 5 = 
6 + 8 = 
Bài 3 : Tớnh: 
3 
6 
3 
6 
+ 
3 
5 
4 
7 
+ 
6 
9 
8 
+ 
5 
7 
9 
+ 
1 
8 
2 
7 
+ 
Baứi 4 : Mẹ hái được 38 quả bưởi, chị hái được 16 quả bưởi. Hỏi mẹ và chị hái được tất cả bao nhiêu quả bưởi? 
Mẹ hái : 38 quả bưởi 
Chị hái : 16 quả bưởi 
Mẹ và chị hái:  quả bưởi? 
Tóm tắt: 
Bài 5: 
Điền chữ số thích hợp vào ô trống: 
a) 5 > 58 
b) 89 < 8 
Ai nhanh, ai đỳng 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_luyen_tap_trang_39.ppt