Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Mét

 Bài 3: Cây dừa cao 8m, cây thông cao hơn cây dừa 5m. Hỏi cây thông cao bao nhiêu mét?

Giải

Số mét cây thông cao hơn cây dừa là:
 8 + 5 = 13 (m)
 Đáp số: 13m

ppt14 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 342 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Mét, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng các thầy cô giáo 
về dự giờ lớp 2 
Bài cũ : LUYỆN TẬP 
299 
 Xếp các số 875, 1000, 299, 420 theo thứ tự từ bé đến lớn . 
420 
875 
1000 
, 
, 
, 
HOẠT ĐỘNG 1 
Giới thiệu đơn vị 
mét và thước mét 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
0 
20 
30 
10 
Độ dài từ vạch 0 đến vạch 100 là 1 mét . 
0 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
0 
20 
30 
10 
100 
Độ dài đoạn thẳng này là 1 mét . 
Mét là một đơn vị đo độ dài . Mét viết tắt là m . 
1dm 
 Đoạn thẳng vừa vẽ dài 
mấy 
10 
đềximét ? 
dm. 
10dm = 1m ; 1m = 10dm 
 1 m = 100cm 
 Độ dài 1m được tính từ vạch đến vạch trên thước mét 
? 
nào 
nào 
0 
100 
HOẠT ĐỘNG 2 
LUYỆN TẬP - 
THỰC HÀNH 
Số? 
Bài 1 
1dm =..cm 
1m =cm 
 cm = 1dm 
.dm = 1m 
10 
10 
100 
10 
Bài 2 : Tính 
17m + 6m = 
8m + 30m = 
47m + 18m = 
15m - 6m = 
38m - 24m = 
74m - 59m = 
15m 
14m 
9m 
65m 
38m 
23m 
 Bài 3 : Cây dừa cao 8m, cây thông cao hơn cây dừa 5m. Hỏi cây thông cao bao nhiêu mét ? 
Giải 
 Số mét cây thông cao hơn cây dừa là : 8 + 5 = 13 (m) Đáp số : 13m 
Bài 4: Viết cm hoặc m vào chỗ trống cho thích hợp : 
a) Cột cờ trong sân trường cao 10. 
b) Bút chì dài 19.. 
c) Cây cau cao 6 
d) Chú Tư cao 165.. 
m 
m 
cm 
cm 
CỦNG 
CỐ 
Ai nhanh hơn? 
 a) 10 dm 
2 m = .dm 
 b) 20 dm 
 c) 200 dm 
 Vê ̀ nhà làm vở bài tập toán . 
 Xem trước bài Km trang 151. 
DẶN DÒ 
Chúc các em chăm ngoan học giỏi 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_met.ppt