Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Một phần tư

- Phần tô màu là một phần mấy của hình vuông?

+ Phần tô mầu là một phần tư hình vuông.

- Hình vuông trên được chia thành mấy phần bằng nhau? Mỗi phần là một phần mấy của hình vuông?

+ Hình vuông trên được chia thành bốn phần bằng nhau.

+ Mỗi phần được chia là một phần tư hình vuông.

 

ppt7 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 399 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Một phần tư, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
kiÓm tra bµi cò§iÒn dÊu thÝch hîp vµo chç : a . 12 : 4  6 : 2 b. 28 : 4  2 x 3 =>Toán	Một phần tư- Hình vuông được chia thành mấy hình tam giác? + Hình vuông được chia thành 4 hình tam giác.- So sánh 4 hình tam giác? + 4 hình tam giác bằng nhau.- Vậy cô đã chia hình vuông trên thành mấy phần bằng nhau? + Hình vuông được chia thành 4 phần bằng nhau.ToánMột phần tư- Phần tô màu là một phần mấy của hình vuông?+ Phần tô mầu là một phần tư hình vuông.- Hình vuông trên được chia thành mấy phần bằng nhau? Mỗi phần là một phần mấy của hình vuông?+ Hình vuông trên được chia thành bốn phần bằng nhau.+ Mỗi phần được chia là một phần tư hình vuông.ToánMột phần tư Chia hình vuông thành bốn phần bằng nhau. - Một phần tư viết là: Lấy một phần, được một phần tư hình vuông.14ToánMột phần tư* Luyện tập:ABDCBài tập 1: Đã tô màu hình nào?* Luyện tập:ABDCBµi 2 : H×nh nµo cã sè « vu«ng ®­îc t« mµu ?* Luyện tập:Bµi 3 : H×nh nµo ®· khoanh vµo sè con thá ?ab

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_mot_phan_tu.ppt