Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: So sánh các số tròn trăm

Cách so sánh các số tròn trăm :

So sánh chữ số hàng trăm: “số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn” ; “số nào có chữ số hàng trăm bé hơn thì số đó bé hơn”

 

ppt7 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 03/11/2021 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: So sánh các số tròn trăm, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 2 
MÔN :TOÁN BÀI: SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM NĂM HỌC: 2018 - 2019 
Kiểm tra bài cũ : 
1/Ghi lại cách đọc các số sau : 
200 : 
500 : 
hai trăm 
năm trăm 
2/Viết các số sau : 
bảy trăm : 
chín trăm : 
700 
900 
300 
00 
200 
00 
< 
2 
3 
200 .300 
300 .200 
< 
> 
Cách so sánh các số tròn trăm : 
So sánh chữ số hàng trăm: “số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn” ; “số nào có chữ số hàng trăm bé hơn thì số đó bé hơn” 
 Luyện tập 
Bài 1 : 
>< 
100.200 
300.500 
300.500 
500.300 
< 
< 
< 
> 
100.200 
200.100 
> 
< 
Bài 2 : 
= 
100.200 
< 
> 
> 
< 
> 
< 
300.200 
500.400 
700.900 
500.500 
400.300 
700.800 
900.900 
600.500 
900.1000 
= 
< 
> 
= 
Bài 3 : 
Số 
 1000 
 100 
 200 
 400 
 600 
 800 
 300 
 500 
 700 
 900 
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC 
XIN KÍNH CHÚC SỨC KHOẺ QUÝ THẦY CÔ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_so_sanh_cac_so_tron_tram.ppt