Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 11 - Bài: Luyện tập

A) Có 7 hình tam giác

B) Có 8 hình tam giác

C) Có 9 hình tam giác

D) Có 10 hình tam giác

A) Có 7 hình tam giác

B) Có 8 hình tam giác

C) Có 9 hình tam giác

D) Có 10 hình tam giác

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 11 - Bài: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
To¸n líp 2 
Chµo mõng c¸c thÇy c« vỊ dù giê 
a) 82 – 17 
 82	 
 17	 
 65	 
* Kiểm tra bài cũ : 
b) 42 - 28 
42 
28 
14 
52 - 28 
TOÁN 
T OÁN 
LUYỆN TẬP 
Bài 1:Tính nhẩm 
12-3 	12-5	12-7	12-9 
12-4	12-6	12-8	12-10 
=9 
=6 
=3 
=8 
=5 
=4 
=7 
=2 
T OÁN 
LUYỆN TẬP 
Bài 2:Đặt tính rồi tính 
 a) 62 – 27	72 - 15	 
62 
27 
35 
72 
15 
57 
36 
36 
72 
T OÁN 
LUYỆN TẬP 
b) 53 + 19	36 + 36 
 53	 
 19	 
 72	 
Bài 2:Đặt tính rồi tính 
T OÁN 
LUYỆN TẬP 
Bài 3:Tìm x 
 x = 52 - 18 
 x = 34 
 x = 82 - 27 
 x = 55 
a) x + 18 = 52 
b) 27 + x = 82 
TOÁN 
LUYỆN TẬP 
Bài 4:Vừa gà vừa thỏ có 42 con, trong đó có 18 con thỏ . Hỏi có 
bao nhiêu con gà ? 
 Tóm tắt : 
 Gà và thỏ : 42 con 
 Thỏ : 18 con 
 Gà : . . . con? 
 Giải : 
 Số con gà có là : 
 42 – 18 = 24 ( con gà ) 
 Đáp số : 24 con gà 
A) Có 7 hình tam giác 
B) Có 8 hình tam giác 
C) Có 9 hình tam giác 
D) Có 10 hình tam giác 
 - Có bao nhiêu hình tam giác màu trắng ? 
 - Có bao nhiêu hình tam giác màu xanh ? 
 - Có bao nhiêu hình tam giác ghép nữa xanh nữa trắng ? 
T OÁN 
LUYỆN TẬP 
Bài 5:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng ? 
 * Có bao nhiêu hình tam giác ? 
Có 4 hình 
Có 4 hình 
Có 2 hình 
A) Có 7 hình tam giác 
B) Có 8 hình tam giác 
C) Có 9 hình tam giác 
D) Có 10 hình tam giác 
Tổng cộng có mấy hình tam giác ? 
T OÁN 
LUYỆN TẬP 
* Dặn dò : 
Học thuộc bảng trừ : 12 trừ đi một số 
 Xem trước bài : Tìm số bị trừ 
XIN CH©n thµnh c¸m ¬n 
 c¸c thÇy, c« vµ c¸c em ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_tuan_11_bai_luyen_tap.ppt