Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 13, Bài: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

LUYỆN TẬP :

Bài 1. Tính :

Trò chơi : truyền điện

Dặn dò :

Chuẩn bị tiết sau :

55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 - 9

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 29/10/2021 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 13, Bài: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 2C 
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô 
MÔN: TOÁN 
0 7.1 1 
201 8 
74 – 25 = ? 
63 – 19 = ? 
74 
- 
25 
9 
19 
 4 
63 
- 
Toán 
4 
 4 
Kiểm tra bài cũ : 
Luyện tập 
 Đặt tính rồi tính: 
0 7.1 1 
201 8 
Toán: 
15, 16, 17, 18 trừ đi một số 
0 7.1 1 
201 8 
? 
15 trừ đi một số : 
Toán: 
15, 16, 17, 18 trừ đi một số 
0 7.1 1 
201 8 
15 trừ đi một số : 
Toán: 
15, 16, 17, 18 trừ đi một số 
0 7.1 1 
201 8 
15 - 7 = ? 
15 - 7 = ? 
 15 - 7 = 
8 
15 - 6 = 
15 - 7 = 
15 - 8 = 
15 - 9 = 
9 
8 
7 
6 
15, 16, 17, 18 trừ đi một số 
0 7.1 1 
201 8 
? 
16 trừ đi một số : 
15, 16, 17, 18 trừ đi một số 
0 7.1 1 
201 8 
16 - 9 = ? 
 16 - 9 = 
7 
16 - 7 = 
16 - 8 = 
16 - 9 = 
9 
8 
7 
15, 16, 17, 18 trừ đi một số 
0 7.1 1 
201 8 
18 – 9 = 
9 
8 
7 
6 
9 
7 
8 
9 
8 
9 
15 – 6 = 
15 – 7 = 
15 – 8 = 
15 – 9 = 
16 – 7 = 
16 – 8 = 
16 – 9 = 
17 – 8 = 
17 – 9 = 
15, 16, 17, 18 trừ đi một số 
0 7.1 1 
201 8 
Bài 1. Tính : 
15 
8 
- 
7 
16 
9 
- 
16 
7 
- 
9 
16 
8 
- 
7 
8 
17 
8 
- 
17 
9 
- 
9 
a) 
b) 
15 
9 
6 
- 
15 
7 
8 
- 
15 
6 
- 
9 
15 
5 
- 
10 
 8 
15, 16, 17, 18 trừ đi một số 
LUYỆN TẬP : 
0 7.1 1 
201 8 
c) 
18 
- 
9 
9 
13 
- 
7 
6 
12 
- 
8 
4 
14 
6 
8 
- 
20 
8 
12 
- 
15, 16, 17, 18 trừ đi một số 
LUYỆN TẬP : 
Bài 1. Tính : 
18 – 9 = 
6 
7 
8 
9 
9 
8 
7 
8 
9 
9 
15 – 9 = 
15 – 8 = 
15 – 7 = 
15 – 6 = 
16 – 7 = 
16 – 9 = 
16 – 8 = 
17 – 9 = 
17 – 8 = 
Trò chơi : truyền điện 
0 7.1 1 
201 8 
Dặn dò : 
Chuẩn bị tiết sau : 
55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 - 9 
0 5.12 
201 8 
C húc sức khỏe quý thầy , cô giáo! 
Chúc các em chăm, ngoan học giỏi! 
01 .1 1 
201 8 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_tuan_13_bai_15_16_17_18_tru_di_mot_so.ppt