Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 21 - Bài: Luyện tập - Đàm Thị Thu Hiền

Bài 3:

Ghi tên các đường gấp khúc trong hình vẽ sau, biết:

a) Đường gấp khúc đó gồm ba đoạn thẳng.

b) Đường gấp khúc đó gồm hai đoạn thẳng.

c) Đường gấp khúc ABC và đường gấp khúc BCD có chung đoạn thẳng nào?

ppt11 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 21 - Bài: Luyện tập - Đàm Thị Thu Hiền, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LÂM 
 Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o 
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN ĐỨC 
Giáo viên thực hiện: Đàm Thị Thu Hiền 
Bài tập : 
A 
C 
4cm 
5cm 
B 
B ài cũ: 
Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc 
. 
. 
c. Độ dài đường gấp khúc ABC là: 
a. Tên đường gấp khúc là: 
b. Tên các đoạn thẳng của đường gấp khúc là: 
ABC 
AB, BC 
9cm 
Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi: 
Thứ tư, ngày tháng năm 20 20  Toán 
 Luyện tập 
B ài 1 b : 
M ột đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10dm, 14dm và 9dm. Tính độ dài đường gấp khúc đó. 
10dm 
14dm 
9dm 
. 
. 
Độ dài đường gấp khúc là: 
10 + 14 + 9 = 33 ( dm ) 
Đáp số : 33dm 
B ài giải 
A 
5dm 
B 
C 
7dm 
D 
. 
. 
2dm 
B ài 2: Con ốc sên bò từ A đến D ( như hình vẽ). Hỏi con 
ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu đề - xi – mét? 
- Con ốc sên phải bò đoạn đường theo hình gì? 
- Đoạn đường gồm mấy đoạn thẳng? 
- Bài toán yêu cầu gì? 
- Mỗi đoạn thẳng dài mấy đề – xi – mét? 
A 
5dm 
B 
C 
7dm 
D 
. 
. 
2dm 
B ài 2: Con ốc sên bò từ A đến D ( như hình vẽ). Hỏi con 
ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu đề - xi – mét? 
B ài giải 
Con ốc sên phải bò đoạn đường dài là: 
5 + 2 + 7 = 14 ( dm ) 
Đáp số : 14dm 
B ài 3: 
Ghi t ên các đường gấp khúc trong hình vẽ sau, biết: 
Đường gấp khúc đó gồm ba đoạn thẳng. 
b) Đường gấp khúc đó gồm hai đoạn thẳng. 
. 
. 
A 
B 
C 
D 
c) Đường gấp khúc ABC và đường gấp khúc BCD có chung đoạn thẳng nào? 
B ài 1a: 
M ột đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 12cm và 15cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó. 
12cm 
15cm 
. 
. 
1) Độ dài đường gấp khúc là: 
3cm 
3cm 
3cm 
Hãy ghi đáp án đúng: 
. 
. 
a) 6cm 
b) 9cm 
c) 27cm 
 a. Tính tổng độ dài các đường thẳng. 
2) Mu ốn tính độ dài đường gấp khúc ta 
làm thế nào? 
b. T ính hiệu độ dài các đoạn thẳng. 
c. Tính tổng độ dài các đoạn thẳng của 
đường gấp khúc đó. 
Hãy ghi đáp án đúng: 
Mu ốn tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó. 
Chóc c¸c em 
Ch ăm 
ngoan 
HOÏC GIOÛI 
häc giái 
Chúc quý thầy cô sức khỏe 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_tuan_21_bai_luyen_tap_dam_thi_thu_hien.ppt