Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Nhân số có bốn số với số có một chữ số

Bài 3: Một xe chở 1425 kg gạo. Hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu kí – lô – gam gạo?

Bài giải

Ba xe như thế chở được số ki lô gam gạo là:

 1425 x 3 = 4275 ( kg )

 Đáp số: 4275 kg gạo

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Nhân số có bốn số với số có một chữ số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
MÔN TOÁN LỚP 3Bài mớiNhân số có bốn số với số có một chữ số1427 x 3 = ?x* 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 21* 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8* 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1* 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4 viết 4824732411427 x 3 =4281Nhân số có bốn số với số có một chữ sốBài 1: Tính23182x10923x13174x14095x4636327652687045Nhân số có bốn số với số có một chữ sốa/ 1107 x 6 2319 x 41107 66642x 2319 49276x121278484x121856090xBài 2 :Đặt tính rồi tínhb/ 1106 x 7 1218 x 5Nhân số có bốn số với số có một chữ số 1425 kg gạoBài 3: Một xe chở 1425 kg gạo. Hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu kí – lô – gam gạo?Nhân số có bốn số với số có một chữ sốBài giảiBa xe như thế chở được số ki lô gam gạo là: 1425 x 3 = 4275 ( kg ) Đáp số: 4275 kg gạo Trò chơi1508x31508x41508x4603260024524ABCc¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ®· vÒ dù giêCHÚC CÁC EMCHĂMNGOANHỌCGIỎI

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_bai_nhan_so_co_bon_so_voi_so_co_mot_chu.ppt