Bài giảng Toán Lớp 3 - Đặng Hồng Lập - Tiết 39: Tìm số chia

 Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

 Em có nhận xét gì về các thành phần trong mỗi cột phép chia trên ?

 

ppt8 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 1514 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 3 - Đặng Hồng Lập - Tiết 39: Tìm số chia, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Giáo viên: Đặng Hồng Lập 1.Nhận xét: Có phép chia: 6 : 2 = 3 Ta có : 2 = 6 : 3 Thứ năm ngày 9 tháng 10 năm 2014 Toán Tìm số chia 2.Tìm số chia x chưa biết: Thứ năm ngày 9 tháng 10 năm 2014. Toán Tìm số chia : x = 5 x = x = 6 : 5 30 1.Nhận xét: Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. Có phép chia: 6 : 2 = 3 Ta có : 2 = 6 : 3 2.Tìm số chia x chưa biết: : x = 5 x = 30 : 5 x = 6 Thứ năm ngày 9 tháng 10 năm 2014 Toán Tìm số chia 35 : 5 = 35 : 7 = 28 : 7 = 28 : 4 = 24 : 4 = 24 : 6 = 21 : 7 = 21 : 3 = Bài 1: Tính nhẩm 7 5 7 4 6 4 7 3 Em có nhận xét gì về các thành phần trong mỗi cột phép chia trên ? Thứ năm ngày 9 tháng 10 năm 2014 Toán Tìm số chia Bài 2: Tìm x a/ 12 : x = 2 b/ 42 : x = 6 c/ 27 : x = 3 d/ 36 : x = 4 e/ x : 5 = 4 g/ x  7 = 70 Thứ năm ngày 9 tháng 10 năm 2014. Toán Tìm số chia Bài 2: Tìm x a/ 12 : x = 2 x = 12 : 2 x = 6 b/ 42 : x = 6 x = 42 : 6 x = 7 c/ 27 : x = 3 x = 27 : 3 x = 9 Thứ năm ngày 9 tháng 10 năm 2014. Toán Tìm số chia Bài 2: Tìm x : d/ 36 : x = 4 e/ x : 5 = 4 g/ x  7 = 70 x = 36 : 4 x = 9 x = 4  5 x = 20 x = 70 : 7 x = 10 Thứ năm ngày 9 tháng 10 năm 2014. Toán Tìm số chia a) 7 : 1 = 7 b) 7 : 7 = 1 Bài 3: Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được: a/ Thương lớn nhất? b/ Thương bé nhất? Thứ năm ngày 9 tháng 10 năm 2014 Toán Tìm số chia 

File đính kèm:

  • pptTim so chia tiết 39.ppt